Slovensko

Na Slovensku dochádza k úmrtiam kvôli znečistenému ovzdušiu, Európska komisia podáva žalobu

Pozornosť sveta sa častokrát sústreďuje na riešenie klimatickej krízy – oprávnene. Avšak naša príroda trpí aj ďalšími problémami, medzi ktoré musíme zaradiť aj znečistenie ovzdušia.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Ochranárske organizácie žiadajú ministra Jána Budaja o stanovisko k výstavbe kanála Dunaj - Odra - Labe

Výstavba kanála by mohla mať negatívny dopad na životné prostredie, a to predovšetkým na vodné systémy a život vodných organizmov.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Slovenské mestá budú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze

Únia miest Slovenska sa rozhodla pre pokračujúcu klimatickú krízu konať na vlastnú päsť. Naše mestá budú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze.

Róbert Király v téme Slovensko
1 minúta

V Jelšave opäť vyhlásili výstrahu pred smogom. Mesto má dlhodobo znečistené ovzdušie 

Mesto na juhu Slovenska patrí medzi oblasti Európy s najviac znečisteným ovzduším. Vznikajúci smog pritom môže ohroziť zdravie niektorých skupín obyvateľov.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Pri Hincovciach stavajú prvú linku na mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu

Špeciálna triediaca linka by mohla znížiť množstvo odpadu smerujúceho na skládku o 80 až 90 %.

Dominika Grošková v téme Slovensko
1 minúta

Ministerstvo životného prostredia sa zaoberá zhodnocovaním textilného odpadu

Každoročne na skládkach pribúda niekoľko ton textílií. Práve textil je však materiál, ktorý sa často dá veľmi dobre zrecyklovať.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Slováci od 1. januára triedia bioodpad. Výnimku majú Košice a Bratislava

Slovenské domácnosti musia od roku 2021 separovať bioodpad. Ide o významný krok pre zlepšenie recyklácie aj životného prostredia.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Ku kampani za zákaz kožušinového chovu zvierat sa pripojil aj Humánny pokrok

Slovenské združenie Humánny pokrok sa pripojilo ku celosvetovej kampani, ktorej cieľom je globálny zákaz kožušinového chovu zvierat.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Slováci minulý rok vyprodukovali 2,37 ton komunálneho odpadu

Najnovšia analýza spoločnosti WOOD & Company sa zamerala na to, koľko komunálneho odpadu vyprodukovali Slováci za rok 2019.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Na Slovensku vznikla nová aplikácia na monitorovanie kvality ovzdušia

Nová webová aplikácia dnesdycham.sk má zvýšiť povedomie obyvateľstva o kvalite ovzdušia v našej krajine.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Ako to vyzerá s odpadmi v našich mestách? Najnovšia analýza neprináša pozitívne správy

Medzi vážne problémy Slovenska rozhodne patrí nakladanie s odpadom. Sme naozaj európskou skládkovou veľmocou?

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

V roku 2019 takmer pol milióna novorodencov zomrelo v dôsledku znečisteného ovzdušia

Dôsledky znečistenia životného prostredia opäť raz ukázali negatívny dopad na naše zdravie. Žiaľ aj na zdravie tých najmenších.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty