Ministerstvo životného prostredia sa zaoberá zhodnocovaním textilného odpadu

Každoročne na skládkach pribúda niekoľko ton textílií. Práve textil je však materiál, ktorý sa často dá veľmi dobre zrecyklovať.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania

Ministerstvo životného prostredia hľadá možnosti pre riešenie zhodnocovania textilného odpadu. Šéf rezortu Ján Budaj deklaroval, že by sa mohla zaviesť rozšírená zodpovednosť výrobcov textilu. Recykláciu textilu pritom do popredia dostala Európska únia. V krajinách EÚ sa totiž stanovila povinnosť triediť textil do roku 2025. Slovensko má 4 roky na to, aby docielilo efektivitu využitia odpadu z oblečenia.

Ministerstvo uvádza, že tento druh odpadu sa zjavne bude v budúcnosti riešiť rovnako, ako sa už rieši zodpovednosť výrobcov iných výrobkov. Pomohlo by zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti textilu. „Tým by sa odfinancovalo nastavenie a prevádzkovanie celého systému triedeného zberu, opätovné použitie aj recyklácia textilu a šatstva,“ uviedol pre TASR Ján Budaj.

Podľa odborníkov by sa až 95 % textilu, ktorý končí na skládkach, dalo ďalej využiť.

Nie je novinkou, že občania môžu odovzdávať použitý textil do špeciálnych kontajnerov. Tie zvyčajne prevádzkujú napríklad charity alebo súkromné spoločnosti. „Možnosť priniesť použitý textil začali ponúkať aj viaceré obchodné značky, ktoré potom zabezpečujú aj jeho následné zhodnotenie,“ uvádza minister.

Kde všade môžete odovzdať staré oblečenie?

Možnosťou, ako ekologicky naložiť so starým textilom, sú už spomenuté kontajnery. Existujú však aj ďalšie alternatívy. Ak nemáte vo svojom okolí kontajnery na textil, využiť môžete služby zberného dvora. Odtiaľ oblečenie odvezú na ďalšie spracovanie – vďaka tomu môže byť zrecyklované alebo energeticky zhodnotené. Samozrejme, malo by ísť o nepoužiteľné oblečenie, ktoré už viac nie je vhodné na nosenie.

Recykláciou textilu sa na Slovensku tiež zaoberá spoločnosť SK-Tex. Tá zozbierané oblečenie rozseká na drobný materiál, ktorý sa stláča do blokov. Tento materiál sa potom využíva v stavebníctve.

Podobný postup zvolila aj značka sobi.eco, ktorá vyrába originálne doplnky. Pokojne oslovte podobné firmy, ktoré dokážu z vášho textilného odpadu vykúzliť zaujímavé produkty.

Staré oblečenie samozrejme možno recyklovať na nové materiály, využiteľné v módnom priemysle. Na záver teda ešte jeden pozitívny fakt – jeden kilogram zrecyklovaných odevov dokáže ušetriť 3,6 ks emisií oxidu uhličitého, 6 000 litrov vody a 0,3 ks hnojiva.

Zdroj: [TASR] (https://www.teraz.sk/spravy/budaj-mohla-by-sa-zaviest-rozsirena/518097-clanok.html)

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko