Až 7 % Slovákov vyhadzuje potraviny denne, ukázal prieskum ENVI - PAK

Prieskum OZV ENVI - PAK priniesol nelichotivé dáta. Podľa jeho výsledkov mnoho Slovákov vyhadzuje potraviny aspoň raz týždenne.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania

Štatistiky plytvania potravinami nie sú alarmujúce len vo svete, ale aj na Slovensku. Túto prognózu potvrdil nedávny prieskum OZV ENVI – PAK. Podľa jeho zistení vyhadzuje potraviny aspoň raz za týždeň 39 % Slovákov, 7 % vyhadzuje jedlo denne.

Ďalšie súhrnné štatistiky taktiež nie sú potešujúce. Podľa oficiálnych údajov vyhodíme na Slovensku ročne viac ako 860 tisíc ton potravinového odpadu. To predstavuje 163 kíl na jedného obyvateľa.

Priemer v Európskej únii je ešte vyšší. Na jedného Európana pripadá ročne až 173 kíl odpadu z jedla.

Celkovo sa podľa štatistík Rady Európskej únie vyhodí okolo 87,6 mil. ton potravín ročne. Až polovica tohto odpadu pritom pochádza z domácností. Aj tieto údaje boli impulzom, aby sa členské štáty Európskej únie zaviazali znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu.

Prieskum ukázal, že situácia je vážna

Výsledky online prieskumu OZV ENVI - PAK na vzorke 1000 respondentov ukázali, že až 39 % opýtaných Slovákov vyhadzuje potraviny najmenej raz do týždňa. Denne vyhodí potraviny 7 % opýtaných.

Len štvrtina obyvateľov (27 %) jedlom vôbec neplytvá a potraviny do koša nevyhadzuje. Jedlo vyhadzujú najmä mladší ľudia – od 18 do 39 rokov. A naopak, nevyhadzujú ho hlavne starší ľudia a obyvatelia z menších obcí (do 4 999 obyvateľov).

Čo najčastejšie končí v koši? Ide najmä o zvyšky uvareného jedla – tie vyhadzuje 65 % zo skupiny respondentov, ktorí uviedli, že potraviny vyhadzujú. Ďalej tam najčastejšie končí chlieb a pečivo, čerstvé ovocie a zelenina.

Ľudia, vyhadzujú potraviny do odpadu hlavne preto, že sa jedlo pokazilo (68 %). Ďalšími dôvodmi je exspirácia dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti (32 %) či nadmerné množstvá jedla, ktoré následne nevládzeme zjesť (28 %).

Prieskum však prináša aj pozitívne správy. Dnes 43 % domácností vyhadzuje menej potravín ako pred pandémiou.

Prieskum.png

Vyhodené potraviny tvorili v minulom roku takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu

Akokoľvek sa môžeme snažiť, istému množstvu potravinového odpadu sa vyhnúť nedá. Rozhoduje však spôsob, ako s týmto odpadom nakladáme. Potravinový odpad v minulosti končil v zmesovom komunálnom odpade.

Od 1. januára do 30. júna 2021 mali všetky mestá a obce (s výnimkou Bratislavy, Košíc a Prešova) povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského odpadu a bioodpadu.

„Ľudia si na nový systém triedenia biologického odpadu zatiaľ postupne zvykajú. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že zber kuchynského bioodpadu zníži mieru skládkovania, keďže práve tento odpad tvoril v minulom roku takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu. Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu môže v budúcnosti šetriť aj naše peňaženky, pretože sa prejaví v podobe nižších poplatkov za komunálny odpad,“ hodnotí Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie OZV ENVI - PAK. Triedenie rozložiteľného odpadu tak možno v budúcnosti prinesie posun v množstve vyhadzovaných potravín.

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko.

Zdroj: TS ENVI-PAK

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko