Slovensko

Zálohovanie fliaš na Slovensku v kocke. Na čo si treba dať pozor?

Začiatok roka 2022 nám priniesol očakávanú zmenu – zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Prinášame vám základné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v novom systéme.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Až 7 % Slovákov vyhadzuje potraviny denne, ukázal prieskum ENVI - PAK

Prieskum OZV ENVI - PAK priniesol nelichotivé dáta. Podľa jeho výsledkov mnoho Slovákov vyhadzuje potraviny aspoň raz týždenne.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Správa slovenských národných parkov má prejsť pod Štátnu ochranu prírody

Envirorezort chce týmto krokom dosiahnuť lepšiu ochranu slovenských národných parkov, ale aj ich zveľadenie.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Rebríček 100 miest s najviac znečisteným ovzduším obsadila Ázia. Ako sú na tom slovenské mestá?

Znečistenie ovzdušia patrí medzi vážne environmentálne hrozby, ktoré majú priamy negatívny dopad na zdravie človeka. Čo ukazujú najnovšie trendy?

Róbert Király v téme Svet
2 minúty

TS: Ako presvedčiť Slovákov, aby nehádzali odpad na zem? Slovenskí výskumníci hľadajú riešenie

Mnohí Slováci sa nevedia zbaviť nepríjemného zvyku – odhadzovania odpadu do okolia. Organizácia ENVI – PAK sa v pilotnom projekte snaží zistiť, akými behaviorálnymi technikami možno ľudí motivovať k zmene správania.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Môže byť kľúčom riešenia environmentálnej krízy osveta a zlepšenie ekovzdelávania?

Environmentálna osveta by mohla zohrať kľúčovú rolu pri budúcej „zelenej“ revolúcii.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Deväťdesiat bariér v pohraničnej oblasti Čiech, Slovenska a Poľska bráni zvieratám bezpečne putovať krajinou

Organizácia WWF Slovensko informovala o mapovaní bariér, ktoré bránia veľkým šelmám v bezpečnej migrácii. Zvieratá majú sťažené putovanie kvôli mnohým cestám a zástavbám.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Správa WWF: Európa má potenciál oslobodiť 50 tisíc kilometrov riek

V Európe sa nachádza množstvo prehradení, ktorých odstránením by sa zlepšila biodiverzita a zdravie riek. Slovenské rieky sú na tom podľa monitoringu rovnako.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Môžeme si za to sami: Extrémne výkyvy počasia ako priamy dôsledok klimatických zmien

Zabudnite na pranostiky. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov postupujúceho klimatického kolapsu sú extrémne výkyvy počasia.

Róbert Király v téme Slovensko
3 minúty

Čo sa deje s Chemko Strážske? Ako postupujú orgány pri odstraňovaní škodlivých PCB látok?

V januári 2020 bola v lokalite Chemko Strážske vyhlásená mimoriadna situácia. Riešenie environmentálnych záťaží síce prebieha, ale má veľmi pomalý posun.

Dominika Grošková v téme Slovensko
4 minúty

Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. WWF Slovensko a Lesy SR sa podieľajú na hľadaní riešení ich obhospodarovania

Zachovanie lesov pre nás znamená otázku života. WWF Slovensko, Lesy SR a päť ďalších krajín Európy preto spúšťa projekt klimaticky vhodného lesného hospodárenia v strednej a východnej Európe.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Na Orave dobre, na Orave zdravo... najväčší oravský mýtus

Občianske združenie Misia mladých upozorňuje na alarmujúci stav ovzdušia na Orave. Problémom je nesprávne vykurovanie tuhými palivami, ako aj spaľovanie rôzneho odpadu.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty