Čo sa deje s Chemko Strážske? Ako postupujú orgány pri odstraňovaní škodlivých PCB látok?

V januári 2020 bola v lokalite Chemko Strážske vyhlásená mimoriadna situácia. Riešenie environmentálnych záťaží síce prebieha, ale má veľmi pomalý posun.

Dominika Grošková · 4 minúty čítania
Foto: Milan Kapusta

Zamorenie PCB látkami, vzniknuté z niekdajšej činnosti podniku Chemko Strážske, je na Slovensku sledovanou témou. Obzvlášť preto, že orgány zodpovedné za nápravu krízového stavu konajú veľmi pomaly. Aké riešenia prebiehajú v súvislosti so situáciou na východe Slovenska?

Krízová situácia je vyhlásená od januára 2020

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyhodnotil situáciu v lokalite bývalého podniku Chemko, a. s. Strážske ako ohrozenie zdravia II. stupňa. V súvislosti s tým bola v januári 2020 vyhlásená mimoriadna situácia.

„Prieskum, obhliadky a stanoviská kompetentných subjektov preukázali mimoriadne rozsiahly, komplikovaný a nebezpečný stav uloženia odpadov v tejto lokalite,“ uvádza sa v materiáli rezortu vnútra. Na súčasnom riešení situácie v okolí areálu Chemko Strážske sa majú podieľať ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva, vnútra aj zdravotníctva. Na realizáciu záchranných prác sa vyčlenilo približne 500-tisíc eur.

V spojitosti s tým sa mali pripraviť odborné analýzy pre vhodné technologické postupy odstránenia záťaže. Mali sa týkať najmä odčerpania vody kontaminovanej PCB látkami, ako aj ďalších záchranných prác. Potrebné je z lokality odstrániť aj nebezpečné sudy s obsahom PCB látok. Tie sú ukryté v zabudnutých skladoch či zakopané v rôznych častiach lesa. Po mnohých rokoch nádoby pomaly korodujú a chemické látky sa dostávajú do pôdy či vodných zdrojov.

PCB – polychlórované bifenyly – sú látky, ktoré sa ukladajú v tukoch, napríklad vo vajciach aj v mäse zvierat, a výrazne ohrozujú zdravie človeka.

Poľovníci tam stále lovia zvieratá a ľudia z okolia stále jedia ich mäso, aj keď už dlhodobo vedia o rizikách. Najviac karcinogénne typy týchto jedovatých látok sa hromadia v rybách.

Prečítajte si aj: Chemko Strážske: Sedemdňové jelenča malo v tele 200-násobne vyššie hodnoty PCB

PCB látky preukázateľne ohrozujú zdravie obyvateľov

Denník N vo februári priniesol informácie o testovaní obsahu PCB látok v krvi obyvateľov z okolia Chemko Strážske. Výsledky sú skutočne alarmujúce. Podľa denníka je v ohrození približne desať tisíc dospelých a detí.

„PCB látky môžu u človeka poškodiť imunitný systém, štítnu žľazu, zvyšujú riziko rakoviny. Ohrozujú aj novorodencov,“ upozorňuje Denník N.

Ministerstvo zdravotníctva by malo pripraviť legislatívu, ktorou sa zabezpečí štatistika chorobnosti obyvateľstva. Tak by sa určil vplyv vzniknutých environmentálnych záťaží na zdravie. Rezort má zároveň v spolupráci s ÚVZ a Slovenskou zdravotníckou univerzitou vybrať vzorku ľudí a realizovať odbery a vyšetrenia. Prostredníctvom týchto krokov sa zistí reálny dopad ekologickej záťaže na zdravie tamojších obyvateľov.

Odporúčame aj článok: Majiteľ zvernice pri Chemku Strážske sa dal otestovať na PCB látky. Ich hodnota sa priblížila k tisícke

Na nebezpečnosť PCB látok upozorňuje aj vedkyňa Ľubica Murínová, ktorá sa venuje výskumu ich vplyvu na zdravie človeka. PCB látky sú podľa nej karcinogénne a majú vplyv na detský organizmus. „Keď človek chová hydinu, hovädzí dobytok či prasce a zvieratá prichádzajú do styku so znečistenou pôdou alebo dostávajú znečistené krmivo, dostanú sa PCB látky do zvieraťa. Keď ich človek zje, dostanú sa doňho. Tieto látky prechádzajú aj cez placentu, takže dieťa sa s nimi stretne už pred narodením,“ uviedla v rozhovore pre Denník N vedkyňa.

Problémové odkalisko Poša

V lokalite sa ako problémové ukazuje aj odkalisko Poša, do ktorého sa vypúšťali odpadové látky z Chemko Strážske. Odpadové látky sa z odkaliska dostali do potoka Kyjov, ktorý bol v januári dlhodobo pokrytý bielou penou. Okrem toho sa z neho šíril zápach z chemikálií, po tzv. „fenoloch“.

4-703afc4e9b903258d67f40d7b1575d57bc54ce42.jpg
Výpust odkaliska v Poši do Kyjovského potoka. Foto: TASR – Roman Hanc

Voda z odkaliska aj z potoka Kyjov prešla laboratórnymi testami. Odobraté vzorky obsahovali silné znečistenie – preukázala sa v nich prítomnosť ťažkých kovov. Pôvodcom znečistenia bola spoločnosť TP2 a jej bagrovacia stanica. Rovnako sa vzorky odoberali aj z čističky odpadových vôd.

Ako sa krízová situácia posunula dnes?

Čiastočne pozitívny posun sa dosiahol v odkalisku Poša. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd s okamžitou platnosťou. Stalo sa tak potom, čo bolo nahlásené zhoršenie vôd v potoku. Zároveň spoločnosť TP2 musela prestať vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice. Taktiež musela zabezpečiť akumuláciu odpadových vôd pritekajúcich do bagrovacej stanice a sprostredkovať ich zhodnotenie v súlade so zákonom o vodách.

SIŽP sa znečistením Kyjova naďalej zaoberá. Podľa šéfa inšpekcie Jána Jenča pôvodca znečistenia dosiahol uložené úlohy len čiastočne.

Čo sa týka zamorenia PCB, minister vnútra nedávno informoval, že v Chemko Strážske by mali „čoskoro“ odstrániť skorodované sudy s toxickým odpadom. „Absolútnou prioritou je bezpečné odstránenie hrdzavejúcich sudov s chemikáliami, ich likvidácia a tiež filtrácia vody vytekajúcej z kopca skládky,“ napísal Roman Mikulec na svojom Facebooku. „Hmotný toxický odpad v korodujúcich sudoch sa dočasne bezpečne uskladní do špeciálnych kontajnerov a následne sa podniknú ďalšie opatrenia na zabránenie ďalšej kontaminácie vody.“

Je teda možné, že sa v blízkych mesiacoch lokalita na východe Slovenska očistí od environmentálnej záťaže. Kvôli zdraviu obyvateľstva veríme, že sa sanačné práce realizujú čím skôr.

Zdroj: Denník N 1, Denník N 2, Teraz

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko