Chemko Strážske: Sedemdňové jelenča malo v tele 200-násobne vyššie hodnoty PCB

Nebezpečné PCB látky sa nachádzajú už aj u v telách bylinožravcov, otázny je chov a konzumácia domácich zvierat.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania
Foto: Milan Kapusta

Jelenča pochádzalo zo zvernice susediacej s bývalým areálom štátneho podniku Chemko Strážske. Jeho telo nechal analyzovať majiteľ zvernice. Skúšobné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu v Košiciach u sedemdňového mláďaťa nameralo 225-násobne vyšší obsah PCB (polychlórovaných bifenylov), ako stanovujú normy.

Ako sa tieto látky dostali do tela mladého jelenčaťa? Zvernica v Strážskom susedí s bývalým podnikom Chemko. V jej blízkosti sa stále nachádzajú nezabezpečené sudy s PCB látkami.

„Časť zveri držím v ohradenom areáli mimo prameňa vytekajúceho zo zakopanej skládky. Tam sa narodilo i to jelenča. Chcel som zistiť, do akej miery je zamorené celé prostredie zvernice, nielen tá časť s prameňom, o ktorej sa toľko hovorí, no zatiaľ sa nič nedeje," povedal pre TASR Jozef Adamík, majiteľ zvernice. Mláďa zastrelil a následne nechal analyzovať v košickom ústave.

Testovať zvieratá mal štát

Vláda v Strážskom vyhlásila mimoriadnu situáciu, ktorej cieľom malo byť odstránenie sudov s toxickým odpadom. Úrad verejného zdravotníctva taktiež pre obyvateľov vydal leták, v ktorom ich vystríha pred konzumáciou živočíšnej potravy z domáceho chovu.

Je otázne, či je domáci chov zvierat v tomto prostredí bezpečný. V okolí Strážskeho mali odoberať vzorky od drobnochovateľov kompetentné orgány. K tomuto kroku však zatiaľ ešte nedošlo. Celý proces zmarila pandémia koronavírusu, čo zapríčinilo pozastavenie rokovania o uvoľnení financií. V súčasnosti musí o uvoľnení peňazí na testovanie rozhodnúť krízový štáb.

358b4003-126f-455d-8280-d1400f56b7ac_phpi1uk51.jpg
Plechové sudy s nebezpečnou látkou, v pozadí, sú už skorodované a hrdzavé.

Aké hodnoty PCB sú v norme?

Podľa nariadenia Európskej komisie o maximálnych hodnotách dioxínov, PCB podobných a PCB nepodobných dioxínov v potravinách, je pre človeka prípustných 40 nanogramov PCB látok na gram tuku. Analýza ukázala, že sedemdňové jelenča malo v tele spolu 8 996,9 nanogramov týchto látok.

PCB látky môžu ľuďom spôsobiť vážne zdravotné problémy. V Strážskom sa produkty z nich vyrábali od roku 1959 do roku 1984. V minulosti v okolí Strážskeho nachádzali PCB látky len v telách diviakov, bažantov a túlavých mačiek. Išlo teda prevažne o zvieratá, ktoré sa živili najmä mäsitou potravou. Po 20 rokoch sa už PCB nachádza aj v telách bylinožravcov, u ktorých sa to vôbec nepredpokladalo.

Aj keď boli o týchto hodnotách informované kompetentné orgány, v situácii nijako nezakročili. Okrem vsadenia oplotenia a zákazu lovu bažantov a zajacov neurobili vôbec nič. Najväčšie nebezpečenstvo v Strážskom predstavujú voľné skládky, odkiaľ sa odpad naďalej dostáva do prostredia.

O Chemko Strážske

V areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske boli uložené stovky ton toxických PCB látok v kovových sudoch. Tento fakt bol utajovaný desaťročia. Pravda vyšla najavo až po tom, čo spoločnosť šla do likvidácie a priemyselný areál bol skontrolovaný štátnymi orgánmi. Veľké množstvo skorodovaných sudov s odpadom našli aj majitelia susedných pozemkov.

Stopy PCB látok sa našli aj vo vodách Laborca a Zemplínskej šíravy. Štátne orgány presne nevedia, koľko nebezpečných látok je ešte uskladnených v areáli podniku. Namieste je aj otázka, v akej miere už nebezpečný odpad zamoril životné prostredie na východe Slovenska.

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko