V roku 2019 takmer pol milióna novorodencov zomrelo v dôsledku znečisteného ovzdušia

Dôsledky znečistenia životného prostredia opäť raz ukázali negatívny dopad na naše zdravie. Žiaľ aj na zdravie tých najmenších.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Našu planétu už dlhodobo netrápi len globálne otepľovanie, extrémne výkyvy počasia či ubúdajúca biodiverzita. Ľudstvo čoraz častejšie pociťuje aj zvyšujúcu sa úroveň znečistenia zložiek životného prostredia. Toxická voda, pôda a ovzdušie v dôsledku ľudskej činnosti zanecháva negatívne dopady na našom zdraví. To sa žiaľ prejavuje aj na tých najmenších a najzraniteľnejších z nás – u novorodencov.

Štúdia vypracovaná v rámci projektu Globálne zaťaženie chorobami ukázala, že znečistenie ovzdušia celosvetovo spôsobilo v roku 2019 smrť u zhruba 476 000 novorodencov. Na štúdii sa podieľal Inštitút pre vplyvy na zdravie a Inštitút pre meranie a hodnotenie zdravia v USA.

Najhoršie dopadli indické regióny, ako aj regióny v oblasti subsaharskej Afriky. Štúdia ďalej ukázala, že takmer dve tretiny úmrtí novorodencov boli spôsobené škodlivým dymom z paliva na varenie.

Ani ďalšie štatistiky neprinášajú pozitívne správy. Autori uvádzajú, že vyše 116 000 indických novorodencov zomrelo v dôsledku znečisteného ovzdušia už v prvom mesiaci života, pričom v subsaharskej Afrike bola táto miera ešte horšia – 236 000 obetí novorodencov.

Tehotné ženy sú vystavované negatívnym vplyvom ovzdušia

Vedeckí pracovníci sa pri skúmaní tohto fenoménu opierali o množstvo dôležitých dôkazov – na ich základe je u matiek, ktoré sú vystavené počas tehotenstva znečistenému ovzdušiu, zvýšené riziko, že sa ich potomkovia narodia buď predčasne, alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Tieto skutočnosti sú neskôr spájané s vážnymi zdravotnými komplikáciami, ktoré častokrát končia smrťou.

K tejto smutnej štatistike sa pridáva aj fakt, že sú africké a indické regióny odkázané na žiadnu alebo nedostatočnú zdravotnú starostlivosť.

K výskumu sa vyjadril aj šéf Inštitútu pre vplyvy na zdravie Dan Greenbaum: „Zdravie dojčiat je životne dôležité pre každú spoločnosť a tieto najnovšie dôkazy poukazujú na obzvlášť veľké ohrozenie dojčiat narodených v južnej Ázii a subsaharskej Afrike. Hoci sa pomaly a plynulo znižuje používanie palív zlej kvality v domácnostiach, znečistenie ovzdušia týmito palivami je stále hlavným faktorom pri úmrtiach týchto najmenších detí.“

Dôležitým výsledkom štúdie bolo aj to, že znečistenie ovzdušia v roku 2019 viedlo k úmrtiu 6,7 milióna ľudí po celom svete. V globále je štvrtou hlavnou príčinou úmrtia ľudí ovzdušie, a to hneď po vysokom krvnom tlaku, užívaní tabaku a nedostatočne výživnej strave.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko