Matúš Žac: EÚ prichádza s balíkom nástrojov, ktoré nám prinesú zdravšie životné prostredie a kvalitnejší život

S Matúšom Žacom z Europe Direct Prešov sme sa rozprávali o tom, akými spôsobmi EÚ bojuje proti klimatickým zmenám.

Róbert Király · 3 minúty čítania
Foto: archív Matúša Žaca

Problematika klimatických zmien i ochrana životného prostredia sa v posledných rokoch stali jednými z najdôležitejších tém v oblasti vrcholovej politiky. Šírenie environmentálnej osvety vytvára čoraz väčší tlak na politikov, aby prijímali ambicióznejšie kroky na zlepšovanie stavu nášho globálneho ekosystému.

Medzi potenciálnych zelených lídrov budúcnosti radia odborníci Európsku úniu. Tá pod vedením predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyen prijala mnohé environmentálne opatrenia. O tom, akým spôsobom Únia bojuje proti hrozbám životného prostredia, sme sa rozprávali s riaditeľom Informačného centra Europe Direct Prešov, Matúšom Žacom.

Začali by sme najprv základnou otázkou. Prečo sa Európska únia začala intenzívne venovať téme životného prostredia?

Najhlavnejším dôvodom sú v tejto súvislosti viditeľné dopady klimatický zmien i ďalších environmentálnych záťaží naprieč celým kontinentom aj svetom. Tie nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú ekonomiku, zdravie, psychiku, demografiu, bezpečnosť potravín, a samozrejme, aj životné prostredie ako také. Európska únia s cieľom zabrániť prehlbovaniu tejto krízy sa preto rozhodla konať, nakoľko na odvrátenie klimatického kolapsu nám už veľa času neostáva.

Významný faktor tu ale zohráva aj občianska spoločnosť, ktorá prostredníctvom šírenia environmentálnej osvety dokázala efektívnym spôsobom tlmočiť tieto hrozby širšej verejnosti. Občania následne začali vyvíjať čoraz väčší tlak na politické štruktúry nielen v národných štátoch, ale aj na samotnej európskej úrovni. Výsledkom týchto dvoch faktorov bolo v konečnom dôsledku aj prijatie Európskeho ekologického dohovoru v roku 2019.

Čo je cieľom prijatého Európskeho ekologického dohovoru?

Tento dohovor, známy aj ako Green deal, by mal z Európy vytvoriť prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. K tomuto cieľu sa má Európa dopracovať na základe systematického znižovania emisií skleníkových plynov, ktoré sú pôvodcom globálnej krízy. Green deal však obsahuje aj ďalšie čiastkové politiky, ktorých úlohou je sanovať rozličné environmentálne záťaže, ktoré trápia naše životné prostredie.

Aké čiastkové politiky máte v tomto smere na mysli?

Okrem opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov, Dohovor obsahuje politiky na podporu biologickej rozmanitosti, znižovanie znečistenia všetkých zložiek životného prostredia a podporu ekologického poľnohospodárstva s cieľom poskytnutia bezpečnejších a kvalitnejších potravín pre spotrebiteľov. Ďalej sa môžeme dočítať o podpore udržateľnej mobility v kontexte prechodu na verejnú dopravu a bicykel, o opatreniach na podporu obnoviteľných zdrojov energií či tzv. zelenej architektúry. Ako teda môžeme vidieť, Únia prichádza s komplexným balíkom nástrojov, ktorých aplikácia nám prinesie zdravšie životné prostredie a kvalitnejší život.

Ako súvisí Európsky ekologický dohovor s nedávno odobreným klimatickým zákonom?

Európsky zákon o klíme, ktorý nedávno odobrili predstavitelia Európskeho parlamentu a členských štátov Únie, legislatívne zakotvuje záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Taktiež obsahuje záväzok znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Predmetný právny akt ešte musí formálne schváliť Európsky parlament a Európska rada. Avšak po tomto procese dôjde k jeho zverejneniu v Úradnom vestníku EÚ, čím nadobudne platnosť.

Je to ďalší krok k tomu, že Európska únia svoje klimatické ciele vníma seriózne, pričom takýmito krokmi chce inšpirovať aj mimoeurópskych partnerov, aby sa nebáli „zelenej“ transformácie. V konečnom dôsledku je to celosvetový problém, ktorý je možné efektívne vyriešiť iba spoluprácou celého sveta. Únia z toho dôvodu ašpiruje na titul zeleného lídra, ktorému záleží na životnom prostredí a zdraví svojich obyvateľov.

image.png
Foto: Europe Direct Prešov

O Informačnom centre Europe Direct Prešov

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Hlavným poslaním EDIC Prešov je zvyšovanie povedomia a informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o všetkých oblastiach činností EÚ, ktoré majú vplyv na každodenný život obyvateľov tohto regiónu i Slovenskej republiky.

Cieľom EDIC Prešov je svojou informačnou, propagačnou i edukačnou činnosťou priblížiť EÚ občanom regiónu, a to poskytovaním objektívnych a nezávislých informácií o EÚ, jej inštitúciách, politikách, prioritách a aktivitách. Súčasne je však ambíciou EDIC Prešov aktívne zapájať občanov regiónu do diskusií a „formovania“ európskych politík.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Rozhovory