Na Slovensku vznikla nová aplikácia na monitorovanie kvality ovzdušia

Nová webová aplikácia dnesdycham.sk má zvýšiť povedomie obyvateľstva o kvalite ovzdušia v našej krajine.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Zlá kvalita ovzdušia patrí medzi najvážnejšie environmentálne problémy na Slovensku. Ročne dokonca kvôli nej zomrie zhruba 5 000 našich obyvateľov. S týmto negatívnym trendom zápasia najmä väčšie mestá, kde sa nadbytočná koncentrácia áut a tovární zúročuje v podobe toxického vzduchu. Aj z toho dôvodu sa Slovensko rozhodlo zainvestovať do aplikácie, ktorá bude monitorovať stav kvality ovzdušia v našich lokalitách.

Aplikácia dnesdycham.sk má priniesť verejnosti relevantné informácie o kvalite ovzdušia, ako aj o starostlivosti oň. Informovala o tom komunikačná manažérka z referátu projektu LIFE IP- Zlepšenie kvality ovzdušia, Tereza Cseh.

Návštevník sa vďaka aplikácii dozvie aj konkrétne informácie o zdrojoch znečistenia, či o dôsledkoch znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie a ekosystémy. Ako uvádza Cseh: „Rozšírená úroveň aplikácie poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom aktuálnych koncentrácií jednotlivých monitorovaných znečisťujúcich látok, denných i ročných priemerov.“

Súčasťou aplikácie sú aj informácie o prijatých programoch na zlepšenie kvality ovzdušia. Neskôr budú autori projektu sprístupňovať aj databázy opatrení na zlepšenie kvality vzduchu. Dozvieme sa aj o tom, akým spôsobom sa môžu bežní ľudia zapojiť do tejto činnosti. V budúcnosti sa dokonca uvažuje aj o mobilnej aplikácii.

Projekt vznikol v rámci finančnej podpory štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia. Na vývoji aplikácie okrem envirorezortu spolupracovali aj odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského hydrometeorologického ústavu či zo spoločnosti PEDAL Consulting.

Znečistenie ovzdušia je vážny problém

Informovanie verejnosti o stave životného prostredia a negatívnych dopadoch jeho znečistenia je dôležitou súčasťou šírenia environmentálnej osvety. Dobre informovaná spoločnosť bude čoraz silnejšie tlačiť aj na politických predstaviteľov, aby začali realizovať zelené projekty za cieľom zlepšenia stavu nášho životného prostredia.

Prečítajte si aj: Majiteľ zvernice pri Chemku Strážske sa dal otestovať na PCB látky. Ich hodnota sa priblížila k tisícke

Znečistenie ovzdušia je vážnym problémom, avšak nesmieme zabúdať aj na ďalšie environmentálne záťaže, ktoré trápia našu krajinu. Ide napríklad o problémy skládok, znečistenie pôdy, vodných zdrojov, odlesňovanie či stratu biologickej rozmanitosti. Všetky tieto fenomény prispievajú aj k zhoršujúcemu sa zdraviu našich obyvateľov. Tí často nevedomky trpia kvôli dôsledkom znečistenia základných zložiek ekosystému.

Aplikáciu si môžete vyskúšať na webovej adrese: dnesdycham.sk

Zdroj: TASR

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko