V Jelšave opäť vyhlásili výstrahu pred smogom. Mesto má dlhodobo znečistené ovzdušie 

Mesto na juhu Slovenska patrí medzi oblasti Európy s najviac znečisteným ovzduším. Vznikajúci smog pritom môže ohroziť zdravie niektorých skupín obyvateľov.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania
Foto: sobotnik.sk

V meste Jelšava a jej okolí opätovne vyhlásili výstrahu pred smogom. Dôvodom je výrazne znečistené ovzdušie z vykurovania pevným palivom v lokálnych kúreniskách a kotolniach. To spôsobuje vypúšťanie vysokých emisií prachových častíc PM10. Zodpovedný za to paradoxne nie je priemysel, ale bežné domácnosti.

Aj samotní užívatelia hovoria o zlej životnej úrovni v regióne. Podľa ich slov im prachové častice padajú na okno či vyvesenú bielizeň.

Mestu nepomáha ani poloha v doline, kvôli čomu tam vznikajú nepriaznivé rozptylové podmienky. SHMÚ upozornilo, že „vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky v Banskobystrickom kraji možno očakávať vysoké koncentrácie PM10 aj v susedných dolinách a kotlinách, v ktorých sa nachádzajú relevantné zdroje PM10 (lokálne kúreniská na tuhé palivo, kotolne na tuhé palivo).“

Smog môže ohroziť zdravie obyvateľov

Znečistené ovzdušie je nebezpečné obzvlášť pre starších ľudí, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Problém to predstavuje aj pre alergikov, astmatikov, malé deti a tehotné ženy. Z tohto dôvodu SHMÚ radí občanom obmedzovať pobyt aj fyzické aktivity vonku. Potrebné je tiež skracovať vetranie interiérov. 

Aktuálna situácia pre tento región vôbec nie je nová. Jelšava, ako i priľahlý okres Revúca, dosahuje podiel nevyužitých plynových prípojok až 20 %. Využívaním plynového kúrenia by sa však výrazne zlepšila miestna smogová situácia. V zime k týmto výstrahám dochádza pravidelne každý rok.

Ak by obce plne využívali plynové prípojky, v porovnaní s tuhými palivami by sa pri spaľovaní zemného plynu uvoľnilo do atmosféry približne o 50 percent menej oxidu uhličitého. Znamená to tiež, že by sa vyžívaním zemného plynu do atmosféry dostalo o 99,9 percent menej škodlivých jemných prachových častíc.

Kúrenie zemným plynom by zlepšilo miestne ovzdušie

Podľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) je náhrada kotlov na tuhé palivá za nízkoemisný zemný plyn najjednoduchšou a najlacnejšou možnosťou, ak sú obce už plynofikované.

Zväz tiež upozornil, že k mnohým predčasným úmrtiam na COVID-19 na Slovensku prispela aj zlá kvalita ovzdušia, a to najmä pri spomínaných citlivých skupinách obyvateľstva.

Vysoký podiel nevyužívaných plynových prípojok je aj v okresoch Námestovo (32 %), Žarnovica (26 %), Rožňava (25 %), Žiar nad Hronom (23 %) a Banská Štiavnica (21 %). SPNZ uvádza, že Slovensko je po Holandsku druhou najplynofikovanejšou krajinou EÚ. Zemný plyn sa tak distribuuje prostredníctvom 1,5 milióna odberných miest v 77 % slovenských miest a obcí.

Ak by sme nahradili kúrenie tuhými palivami zemným plynom, emisie skleníkových plynov by sa významne znížili. Na Slovensku dokonca nie je nutná vysoká investícia do rozširovania plynovej siete, nakoľko množstvo obcí má distribúciu zemného plynu zabezpečenú.

Zdroje: TASR, Denník N

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko