Slovensko

Budú zelené strechy budúcnosťou slovenskej architektúry?

Zelené strechy sú možnosťou, ako zmierniť našu uhlíkovú stopu. Príkladom ide Kancelária prezidenta SR, ktorá zelené strechy vybuduje vo svojom objekte.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Vodná nádrž Ružín sa sfarbila do zelenej farby, môže za to znečistenie

V nádrži platí zákaz kúpania, voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

Historická dohoda za ochranu pralesov je hotová. Petíciu podpísalo viac ako 30 tisíc ľudí

Slovenské pralesy získajú potrebnú ochranu, ministri Budaj a Mičovský podporia vyhlásenie prírodnej rezervácie.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Slovensko aj naďalej trápi zlá kvalita ovzdušia

Slovensko kvalitou ovzdušia zaostáva za ostatnými krajinami EÚ. Vláda by mala do Plánu obnovy Slovenska zahrnúť opatrenia na jeho zlepšenie.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Slovenské ochranárske organizácie vyzývajú ministrov na zastavenie lovu vlka

Mimovládne organizácie požadujú nulovú kvótu lovu vlka dravého aj jeho celoročnú ochranu.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Dôsledky klimatických zmien už pociťujeme aj na Slovensku. Naše letá budú čoraz suchšie a horúcejšie

Jedným z najviac citeľných prejavov klimatických zmien sú výkyvy teplôt. Ani Slovensko sa žiaľ tomuto fenoménu nevyhlo.

Róbert Király v téme Slovensko
1 minúta

Začalo sa putovanie povodím Hrona. Aktivisti poukazujú na negatívne vplyvy riečnych prehradení

V nedeľu sa začalo 300 km putovanie ochrancov riek so sloganom #odhatajmeHron.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Na Slovensku pribudnú dve nové prírodné rezervácie. Jednou z nich bude aj vzácny prales na východe Slovenska

Vláda SR schválila od septembra vznik nových prírodných rezervácií, ktoré sa budú rozprestierať na východe našej krajiny.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

WWF Slovensko pripomienkuje novú správu o stave našich lesov. Ministerstvo pôdohospodárstva totiž neodpovedá na zásadné otázky

Správa o lesnom hospodárstve opomína viacero dôležitých otázok, týkajúcich sa zdravia slovenských lesov.

Dominika Grošková v téme Slovensko
4 minúty

Slovensko prijíma odpad z deviatich krajín Európy

Väčšina privezeného odpadu končí v spaľovniach, čo zamoruje naše ovzdušie a ohrozuje zdravie obyvateľstva.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Slovensko v ochrane životného prostredia stále zaostáva

Najnovšia Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 ukazuje naše značné environmentálne záťaže.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

V slovenských vojenských lesoch má pribudnúť milión nových stromov

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky chce rozvíjať udržateľný spôsob hospodárenia a zvyšovanie funkcií ekosystémov.

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty