Vodná nádrž Ružín sa sfarbila do zelenej farby, môže za to znečistenie

V nádrži platí zákaz kúpania, voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania
Foto: autorka

Vodná nádrž Ružín v okrese Košice-okolie sa sfarbila do neprirodzenej zelenej farby. Dôvodom sú premnožené sinice, pričom sa z nádrže šíri aj výrazný zápach. Tento stav pravdepodobne spôsobilo znečistenie.

Kúpanie v približne 12 km dlhej nádrži Ružín je zakázané už od 26. augusta, pretože voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Zelená farba a zápach už však sami osebe odrádzali výletníkov od kúpania aj rekreačných aktivít. Chatová oblasť okolo Ružína je pritom obľúbenou lokalitou, ktorú navštevujú nielen domáci, ale aj turisti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) odpozoroval premnožené sinice (cyanobaktérie) prvýkrát minulé leto.

Sinice vo vode sú pre návštevníkov potenciálne nebezpečné. Môžu vyvolať alergické reakcie, dýchacie problémy, kožné vyrážky a zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa tiež môžu prejaviť toxické účinky v podobe nevoľnosti, bolesti hlavy aj kŕčmi svalstva.

Za stav nádrže zodpovedá znečistenie

Podľa predsedu občianskeho združenia Ružínska priehrada, Jozefa Kojeckého, ide o doposiaľ najhorší stav nádrže. „Ružín je po celej dĺžke 12 kilometrov kompletne zelený. Táto situácia sa zrejme bude zhoršovať aj v ďalších rokoch. Prejavuje sa to najmä v lete,“ povedal Kojecký. Za neprirodzeným sfarbením sú podľa neho premnožené sinice, čo je dôsledkom znečisťovania vody. Problémom je absencia kanalizácií v rómskych osadách a nesprávne fungovanie čistiarní odpadových vôd.

Nie je totiž dodržaná čistota prítokov Hornádu a Hnilca, kvôli čomu sa v nich nachádza vysoký obsah fosfátov. Čistiarne ich nezachytávajú, a tak vzniká živná pôda pre vytváranie siníc.

Problematická je podľa Kojeckého aj čistička odpadových vôd (ČOV) v katastri obce Granč-Petrovce. Prepad z nej je údajne mimoriadne páchnuci, pričom v tejto súvislosti dal predseda OZ podnet na Inšpektorát životného prostredia v Košiciach.

Prevádzkovateľom danej ČOV je Národná diaľničná spoločnosť – SSÚD Beharovce. K vyplavovaniu tmavej vody dochádza najmä počas silných dažďov. Prevádzkovateľ potvrdil, že sa do vôd nedostávajú nebezpečné látky, pri najbližších dažďoch sa však má skontrolovať stav prítoku a odtoku.

Ružínsku priehradu budú preplachovať

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) aktuálnu situáciu na Ružíne registruje. Plánuje čiastočne „preplachovať“ vodu v nádrži.

Vodohospodári tiež skúmajú pôvodcu tvorby siníc: „či je to z dôvodu rozkladu biologického materiálu alebo nedovoleného vypúšťania vôd, aby sme situáciu riešili adresne. Správca nádrže nezodpovedá za kvalitu vody vo vodných tokoch a v nádrži, no je samozrejme súčinný a tak ako aj v minulosti môže pri priaznivých hydrologických podmienkach vykonať čiastočne „prepláchnutie nádrže“ (zvýšený odtok z nádrže) aby stav hladiny vody v Ružíne zmiernil,“ uviedol Marián Bocák, hovorca SVP.

Ružínska priehrada je síce krásna a je veľkým turistickým lákadlom, avšak každý rok sa objavujú problémy s jej znečistením. V nádrži sa hromadí aj množstvo odpadu z ľudskej činnosti. Ročne sa náklady na čistenie Ružína pohybujú od 50 do 90-tisíc eur.

Zdroj: TASR

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko