Na Slovensku pribudnú dve nové prírodné rezervácie. Jednou z nich bude aj vzácny prales na východe Slovenska

Vláda SR schválila od septembra vznik nových prírodných rezervácií, ktoré sa budú rozprestierať na východe našej krajiny.

Róbert Király · 2 minúty čítania
Vihorlatský prales. Foto: Kateřina Hubertová, Právo

Ochrana prírody patrí v súčasnosti medzi najdôležitejšie priority mnohých štátov. V dôsledku globálneho otepľovania, straty biodiverzity a ďalších katastrof svetového ekosystému sa politickí predstavitelia, mimovládne organizácie a bežní občania snažia odvrátiť hroziaci klimatický kolaps a masový úhyn živočíchov či rastlín.

Jedným z účinných spôsobov ochrany prírody je nepochybne aj sprísňovanie ochrany vo vybraných lokalitách, vďaka čomu môžu vzniknúť rôzne typy chránených oblastí. Takými sú aj najnovšie slovenské prírodné rezervácie Vihorlatský prales a Rydošová, ktoré vznikli vďaka iniciatíve ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO).

Vihorlatský prales získa lepšiu ochranu

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales sa bude nachádzať na rozhraní okresov Snina, Sobrance, Humenné a Michalovce, pričom jeho celková výmera bude predstavovať 2160 hektárov. Vihorlatský prales je významnou lokalitou výskytu starých bukových lesov a pralesov. Tie sú dokonca vyhlásené organizáciou UNESCO za oblasť svetového prírodného dedičstva.

Okrem tejto vzácnej flóry sa vo Vihorlatskom pralese nachádzajú aj chránené živočíchy ako medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, bocian čierny, orol krikľavý, sova dlhochvostá či mnohé druhy netopierov.

Cieľom zvýšenia ochrany Vihorlatského pralesa je podľa rezortu životného prostredia posilnenie ochrany a zachovania miestnych biotopov európskeho i národného významu a zabezpečiť tak prirodzený vývoj tamojšieho ekosystému. Fauna a flóra v PR Vihorlatský prales tak bude ešte viac chránená, čo prispeje aj k posilneniu biodiverzity miestneho regiónu.

Morske-oko-Vihorlat_TAS.jpg

Prales bude od septembra rozdelený na niekoľko zón. Rezervácia bude mať zónu A s výmerou 1574 hektárov, pričom v nej bude platiť až 5. stupeň ochrany. Menšia zóna B s výmerou 586 hektárov získa 4. stupeň ochrany.

Prípadný výrub stromov tak bude možné realizovať iba jednotlivým výberom a so súhlasom organizácie ochrany prírody a krajiny. Vihorlatské pralesy získajú aj tzv. ochranné pásmo s výmerou 246 hektárov, kde bude platiť 3. stupeň ochrany.

Prečítajte si viac: Pralesy nemusíme hľadať v zahraničí. Vzácne tisícročné lesy nájdete aj na Slovensku

V rezervácii Rydošová nájdete vzácne živočíšne druhy

S podobnými cieľmi pristupuje Ministerstvo životného prostredia aj k vyhláseniu lokality Rydošová za prírodnú rezerváciu. Tá sa nachádza v katastrálnom území Osadné (okres Snina), pričom jej celková výmera predstavuje 88 hektárov. Aj napriek podstatne nižšej rozlohe v porovnaní s Vihorlatským pralesom, v Rydošovej sa takisto nachádzajú biotopy európskeho významu, ako aj biotop jedného prioritného druhu živočícha európskeho významu.

Cieľom Jána Budaja je tak zabezpečiť ochranu tamojšieho ekosystému, ktorý je tvorený kyslomilnými bukovými lesmi, jedľovo-bukovými kvetnatými lesmi či javorovo-bukovými horskými porastami. Vzácnym obyvateľom Rydošovej je chránený fúzač alpský.

Oblasť bude takisto rozdelená na jednotlivé zóny. Zóna A získa výmeru 56 hektárov a zóna B 32 hektárov s rovnakými stupňami ochrany ako pri Vihorlatskom pralese.

K pozitívnej správe ohľadom zriadenia nových rezervácií sa vyjadril aj samotný minister Budaj: „Obe lokality budú mať konečne primeranú právnu ochranu, ktorú si zasluhujú. Konečne garantujeme to, čo svet už dávno vedel, keď vyhlásil karpatské bukové pralesy za prírodné dedičstvo sveta.“ Minister zároveň dodáva, že Slovensko si týmto krokom po 13 rokoch splnilo svoje medzinárodné záväzky.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko