Existuje súvis medzi klimatickými zmenami a súčasnou pandémiou?

Dôsledky klimatických zmien môžeme v budúcnosti pocítiť aj prostredníctvom nových pandémií.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Klimatické zmeny nepochybne spôsobujú obrovské zmeny životného prostredia, ktoré sa začínajú prejavovať aj na ľudskej spoločnosti. Nová štúdia uverejnená v časopise Science of the total environment anglickej University of Cambridge poukazuje na možný priamy súvis medzi ekologickou katastrofou a pandemickou krízou ochorenia COVID-19.

Agentúra AFP vychádzajúc z výskumných údajov uvádza, že zmena klímy s veľkou pravdepodobnosťou zohrala kľúčovú úlohu v prenose vírusu SARS-CoV-2 na ľudí. Spôsobila totiž vyhnanstvo pre viaceré druhy netopierov. Tie niesli patogén do regiónov, kde sa dostali do užšieho kontaktu s ľudskou spoločnosťou.

Potvrdzujú sa tak závery ďalších vedcov, ktorí tvrdia, že súčasný koronavírus má biologický pôvod. Respektíve, jeho pôvod tkvie v juhovýchodných ázijských netopieroch.

Vedci z Cambridge University počas svojho výskumu použili údaje o teplotách a množstve dažďových zrážok za posledné storočie. Vďaka nim vytvorili model na zobrazovanie populácie desiatok druhov netopierov v ich prirodzenom prostredí. Získané dáta ukázali, že za posledných 100 rokov sa až 40 druhov netopierov premiestnilo do oblastí južnej Číny, Mjanmarska a Laosu. To sú oblasti, kde sa na základe genetickej analýzy po prvýkrát objavil vírus SaRS-Cov-2.

Pandémia COVID-19 nemusí byť posledná

Výskumníci zároveň poukázali na veľké nebezpečenstvo. Každý druh netopiera totiž v sebe v priemere nesie 2,7 koronavírusu, pričom v tejto oblasti je aktuálne sústredených až 100 kmeňov tohto patogénu. Vysoká koncentrácia netopierov nesúcich rôzne kmene koronavírusu v blízkosti človeka tak pravdepodobne zvýšila riziko vypuknutia súčasnej pandémie COVID-19.

Ničenie životného prostredia a klimatické zmeny môžu byť v budúcnosti zdrojom ďalšej pandémie, ktorá ochromí naše každodenné životy. Ako uvádza samotný autor štúdie Robert Beyer: „Sú to dve strany jednej mince: prenikáme do ich prirodzeného prostredia, ale zároveň má klimatická zmena taký vplyv, že tlačí patogén smerom k nám.“

S týmto názorom sa stotožňuje aj ďalší vedec podieľajúci sa na tomto výskumne, Camilo Mora z Havajskej unvierzity: „Fakt, že klimatická zmena môže zrýchliť prenos patogénov z divých zvierat na ľudí, by mal byť naliehavým budíčkom, aby sa znižovali globálne emisie.“

Jednotlivé vlády by tak podľa odborníkov mali obmedziť rozširovanie miest a poľnohospodárstva. Nevyhnutný bude tiež účinnejší boj proti postupujúcej klimatickej kríze.

Zdroj: TASR

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Svet