Až 400 000 Európanov medziročne zomrie pre zlú kvalitu ovzdušia

Najnovšia štúdia Európskej environmentálnej agentúry ukazuje nelichotivú štatistiku. Zlá kvalita ovzdušia je na európskom kontinente zodpovedná až za 400 000 predčasných úmrtí za rok.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Európska environmentálna agentúra prišla s najnovšími dátami v oblasti skúmania kvality ovzdušia na európskom kontinente. Závery jej štúdie nás však príliš nepotešia. Aj keď zlepšenie kvality ovzdušia viedlo v poslednom desaťročí v Európe k zníženiu počtu predčasných úmrtí, takmer všetci Európania aj naďalej trpia jeho znečistením. To vedie až k 400 000 predčasných úmrtí ročne.

Zo štúdie s názvom „Kvalita ovzdušia v Európe – rok 2020“ ďalej vyplýva, že v roku 2018 malo najviac znečisťujúcich jemných častíc (PM2,5) vo vzduchu šesť členských štátov. Konkrétne išlo o Rumunsko, Taliansko, Chorvátsko, Bulharsko, Poľsko a Českú republiku. Hodnoty PM2,5 nižšie ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia mali iba 4 európske štáty – Island, Fínsko, Írsko a Estónsko.

Vyššie zmienené výsledky vychádzajú z oficiálnych údajov EEA o kvalite ovzdušia, ktoré boli zozbierané z vyše 4 000 monitorovacích staníc v celej Európe.

Najnebezpečnejším znečisťovateľom sú práve jemné tuhé častice, ktoré iba v roku 2018 boli (spolu)zodpovedné až za 417 000 predčasných úmrtí v celkovo 41 štátoch.

Druhým najsmrteľnejším znečisťovateľom bol oxid dusičitý (54 000 predčasných úmrtí) a tzv. prízemný ozón O3 (19 000 predčasných úmrtí). EEA však dodáva, že od roku 2000 došlo k výraznému poklesu kľúčových znečisťovateľov, akými sú oxidy dusíka.

K téme sa vyjadrila aj Európska komisia. Tá poukázala na to, že vďaka menšiemu znečisteniu ovzdušia jemnými tuhými časticami predčasne zomrelo v roku 2018 o cca 60 000 menej ľudí, než tomu bolo v roku 2009. Miera úmrtnosti spôsobenej oxidom dusičitým pritom za rovnaké obdobie klesla až o 54 %.

Ako uvádza eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius: „Je dobrou správou, že kvalita ovzdušia sa zlepšuje vďaka politickým opatreniam v oblasti životného prostredia a klímy. Nemôžeme však ignorovať negatívne správy – počet predčasných úmrtí v Európe v dôsledku znečistenia ovzdušia je aj naďalej príliš vysoký.“

K znižovaniu počtu týchto úmrtí má dopomôcť aj tzv. Európska zelená dohoda. Jedným z jej cieľov je práve zníženie všetkých druhov znečistenia na nulu. Ide o ambiciózny celoeurópsky projekt, ktorý v konečnom dôsledku prinesie úľavu nielen pre naše zdravie, ale aj pre zdravie životného prostredia.

Zdroj: TASR

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Svet