Ekožurnál.sk

Budúcnosť Európskej únie má byť zdravšia a odolnejšia

Výsledky novej správy preukázali, že významná časť chorôb v Európe sa pripisuje environmentálnemu znečisteniu, Európska únia to chce v budúcnosti zmeniť.

Róbert Király · 1 minúta čítania

Zdravie Európanov podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ohrozuje najmä znečistený vzduch, prítomnosť nebezpečných chemikálií, hluk či klimatické zmeny.

Správa EEA okrem iného hovorí o environmentálnych problémoch ohrozujúcich ľudské zdravie. Vyššie spomínané problémy sú dokonca príčinou smrti až 13 percent Európanov.

Dokument EEA s názvom „Zdravé prostredie, zdravý život: ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie a dobré životné podmienky v Európe“ informácie nadobudol na základe rozsiahleho výskumu vzájomnej súvislosti medzi zdravím a životným prostredím. Výsledky jasne preukázali, že významná časť chorôb v Európe sa pripisuje environmentálnemu znečisteniu. K tomu dochádza v dôsledku nezodpovednej a nebezpečnej ľudskej činnosti.

K téme sa vyjadril aj eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius: „musíme pochopiť, že starostlivosťou o našu planétu nechránime len ekosystémy, ale aj náš život. EÚ je oddaná tomuto prístupu a s novou stratégiou biodiverzity, akčným plánom pre obehové hospodárstvo a inými pripravovanými iniciatívami sme na ceste k vybudovaniu odolnejšej a zdravšej Európy pre občanov Európy i mimo nej.“

Ohrozenie zdravia je v každej krajine iné

Samozrejme, je dôležité brať do úvahy geografické súvislosti. Environmentálne záťaže sa v jednotlivých krajinách Európy líšia. Napríklad na Slovensku je veľkým problémom znečistený vzduch, kým v iných štátoch prevládajú výraznejšie dôsledky klimatických zmien.

Vplyvy environmentálnych záťaží na ľudské zdravie sa líšia aj v súvislosti s množstvom úmrtí. Podľa správy EEA má kvôli zlému stavu životného prostredia najvyššiu mortalitu Bosna a Hercegovina (27 %). Najmenej obetí má Nórsko a Island (9 %).

Európska komisia v týchto súvislostiach upozorňuje aj na vysoké nebezpečenstvo prípadných kombinácií environmentálnych záťaží, ktoré spoločne predstavujú väčšie riziko pre zdravie verejnosti. Najviac zraniteľné sú pritom európske mestá, ktoré majú nedostatok zelených a vodných plôch. Tieto prírodné deficity sa častokrát prejavujú najmä počas vĺn horúčav, ktoré spôsobujú veľký počet kolapsov či úmrtí.

Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruynickx preto vyzýva EÚ na prijímanie konkrétnych krokov s cieľom zlepšiť stav európskeho životného prostredia. Dá sa tak predísť zbytočným úmrtiam a zdravotným komplikáciám. Bruynickx apeluje na prijímanie záväzkov, ktoré budú v súlade s Európskou zelenou dohodou. Nemáme tiež zabúdať na chudobné vrstvy spoločnosti, ktoré sú pod vplyvom zlej finančnej situácie ohrozované negatívnymi vplyvmi environmentálnych záťaží.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Môžeme si za to sami: Extrémne výkyvy počasia ako priamy dôsledok klimatických zmien

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Na Slovensku dochádza k úmrtiam kvôli znečistenému ovzdušiu, Európska komisia podáva žalobu

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Existuje súvis medzi klimatickými zmenami a súčasnou pandémiou?

Róbert Király v téme Svet
1 minúta
Viac článkov autora

Prečítajte si tiež v téme Svet

Viac článkov v téme

Ekožurnál.sk

Webový portál, kde nájdete aktuálne články o ekológii zo sveta aj zo Slovenska. Prečítajte si, prečo je ekológia dôležitá a ako môžete prispieť k zdraviu našej planéty.

info@ekozurnal.sk