Od soboty ľudstvo žije na ekologický dlh

Deň ekologického dlhu sa posunul o tri týždne, napriek tomu do konca roka budeme žiť zo zdrojov budúcich generácií.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Výpočty neziskovej organizácie Global Footprint Network (GFN) ukazujú, že ľudstvo žije od soboty 22. augusta na „ekologický dlh“. V tento deň sa totiž vyčerpali všetky prírodné zdroje, ktoré je Zem schopná vyprodukovať za jeden rok.

Správa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorá informuje o výsledkoch GFN, ďalej hovorí, že do 31. decembra 2020 budeme žiť zo zdrojov budúcich generácií. Tešiť nás ale môže fakt, že tzv. Overshoot day nastal tento rok o tri týždne neskôr, ako tomu bolo v roku 2019.

Dôvodom sú globálne opatrenia proti súčasnej pandémii COVID-19, ktorá v mnohých krajinách sveta zastavila ťažbu a priemysel. Celková ekologická stopa v roku 2020 v porovnaní s minuloročným obdobím klesla o 9,3 %, ťažba dreva klesla o 8,4 % a emisie skleníkových plynov boli nižšie o 14,5 %.

Organizácia WWF tento pokles označila za „historický“, avšak zároveň upozorňuje, že takýto vývoj nepostačuje na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti. „Zdravotná kríza v posledných mesiacoch ukázala, že politické rozhodnutia a správanie jednotlivcov môžu mať zásadný vplyv na spoločnosť. Aby však bola udržateľná, táto zmena musí byť výsledkom spoločnej vôle, a nie dôsledkom nejakej katastrofy,“ uvádza tlačová správa WWF.

Je pravdepodobné, že ak kríza pominie, priemysel i ťažba sa zrejme opäť vrátia do „starých koľají“. To znamená opätovné zvýšenie ťažby drevnej hmoty, nadmerný rybolov, nadmernú ťažbu nerastného bohatstva a ďalšie záťaže pre životné prostredie.

Budúci deň ekologického dlhu by mohli posunúť viaceré opatrenia

GFN poukazuje na niektoré možnosti, ako efektívne Overshoot day každoročne posúvať. Ide predovšetkým o nástroje na zníženie produkcie emisií CO2, obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy či využívanie obnoviteľných zdrojov.

Zaujímavosťou je, že ak by sme len o polovicu znížili množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, dokázali by sme Overshoot day posunúť až o 15 dní. Ako ďalšie kroky experti uvádzajú podporu ekologického poľnohospodárstva, ochranu biodiverzity, podporu obnovy lesných porastov a zvýšenie ochrany vodných zdrojov.

Pandémiu koronavírusu môžeme využiť na radikálnu transformáciu priemyslu i nášho nazerania na svet. Najmä Európska únia sa v tomto kontexte bude usilovať o tzv. zelenú či digitálnu transformáciu, pričom mnohé členské štáty dostali na tieto reformy rekordné finančné dotácie. Príležitosť sa tak otvára aj pre Slovensko.

Ako uvádza riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann: „Aj Slovensko má príležitosť investovať teraz do premeny hospodárstva a poľnohospodárstva, do tvorby zelených pracovných miest, ochrany biodiverzity a opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy. Podporujeme snahu ministra životného prostredia, aby takéto projekty boli súčasťou národného plánu reforiem, s ktorým sa vláda chce uchádzať o peniaze určené na obnovu ekonomiky krajín EÚ po pandémii. Pri rozhodovaní o programe reforiem a projektoch oživenia ekonomiky musíme myslieť na to, že nerozhodujeme o nás, ale o našich deťoch.“

Pred Slovenskom i celým svetom tak stojí obrovská výzva na vytvorenie zelenej a digitálnej transformácie, ktorá pomôže globálnemu ekosystému aj ekonomike. Náš súčasný životný štýl nie je trvalo udržateľný a je len na nás, v akých podmienkach zanecháme našu Zem pre budúce generácie.

Overshoot day bude významným ukazovateľom toho, či sú naše kroky voči klimatickým zmenám dostatočné, alebo bude potrebné prijať ešte radikálnejšie reformy na záchranu Zeme.

Zdroj: tlačová správa WWF

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Svet