Súdny dvor EÚ rozhodol: vlk zostáva aj naďalej chráneným druhom

Vlky môžu byť odchytené a premiestnené, iba ak orgány udelia výnimku z európskej smernice.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Podľa smernice EÚ o ochrane prirodzených biotopov zostáva vlk aj naďalej chráneným druhom. Tento status bude platiť aj v prípade, ak sa zatúla do ľudských sídiel.

Vlky patria medzi vzácnych obyvateľov našich lesov. Hoci sa v Európe vyskytovali v minulosti zriedkavo, dnes ich počet začal stúpať. Túto skutočnosť môžeme pozorovať najmä v chránených lesných oblastiach, kde v niektorých prípadoch dokonca ohrozili ľudský život.

Európske súdnictvo ochránilo vlkov

V roku 2016 rumunskí aktivisti odchytili vlka, ktorý sa zatúlal mimo svojej chránenej oblasti. Ich snaha premiestniť zviera naspäť do prírodnej rezervácie však zlyhala a vlk ušiel do blízkeho lesa. Tento prípad bol významný z toho dôvodu, že rumunský súd postúpil záležitosť súdu EÚ. Ten mal rozhodnúť, či je vlk podľa smernice o prirodzených biotopoch a voľne žijúcich živočíchoch chránený aj mimo určených oblastí.

Súdny dvor EÚ skonštatoval, že áno. Ako odôvodnenie uviedol, že živočíšne druhy – ako napríklad aj vlky – majú územie prirodzeného pohybu oveľa väčšie ako sú hranice chránených oblastí. Z tohto dôvodu by mali zostať chránení.

sander-mathlener-r_hHtq3WOWk-unsplash.jpg
Vlky človeka vycítia na veľkú vzdialenosť a za bežných okolností pre nás nie sú nebezpečné.

V praxi toto rozhodnutie bude vyzerať tak, že vlky (a iné chránené druhy) môžu byť odchytené a premiestnené iba v prípade, ak príslušné vnútroštátne orgány udelia výnimku z tejto európskej smernice.

Vlky sú pre prírodu významné

Vlci patria medzi významné zložky biodiverzity, pričom plnia nezastupiteľnú úlohu „prírodného regulátora.“ S týmto konštatovaním súhlasí aj zoologička Mária Apfelová: „napríklad, v súčasnosti sú premnožené diviaky a jelene. Začínajú robiť veľké škody na lesných porastoch, poľnohospodárskych plodinách. Navyše sú aj zdrojom šírenia závažných chorôb. A vlk je práve ten predátor, ktorý dokáže regulovať ich početnosť. Odchytáva už choré a slabšie jedince, sú pre neho ľahšie uloviteľné. Majú tak významnú sanitárnu funkciu.“

Vlci si teda určite zaslúžia zvýšenú ochranu. Aj keď v súčasnosti na Slovensku patria medzi menej ohrozené druhy, stále musia čeliť napr. nelegálnemu pytliactvu. Ich ochrana na celoeurópskej úrovni je dôležitým krokom v boji proti poškodzovaniu biodiverzity.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Svet