Švédsko a Rakúsko zatvorili svoje posledné uhoľné elektrárne

Uhoľné elektrárne zatvorili v jednom týždni. Výrobu elektriny chcú nahradiť obnoviteľnými zdrojmi.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania

Oba štáty zatvorili posledné uhoľné elektrárne koncom apríla. Tým sa pridali sa k Belgicku, ktoré tak urobilo ešte v roku 2016. Cieľom krajín je nahradiť výrobu elektriny obnoviteľnými zdrojmi, čím sa splnia požiadavky Parížskej dohody.

Tepelné elektrárne výrazne znečisťujú životné prostredie. Ich negatívny vplyv nespočíva len vo vypúšťaní skleníkových plynov – do ovzdušia sa dostávajú aj oxidy síry a dusíka. Rovnako prispievajú aj k zvýšenej tvorbe smogu.

„Keďže Švédsko opustí uhlie v rovnakom týždni ako Rakúsko, trajektória uhlia v Európe je zrejmá,“ zhodnotila Kathrin Gutmann, riaditeľka kampane Europe Beyond Coal. Uhoľné elektrárne majú vážny vplyv na zdravie človeka. Uhlie sa tak nahradí vhodnými obnoviteľnými zdrojmi. Toto rozhodnutie má prispieť k zlepšeniu zdravia ľudí, ochrane klímy a oveľa pružnejšej ekonomike.

Švédsko svoj plán splnilo skôr

Švédsko pôvodne plánovalo odstaviť uhoľné elektrárne v roku 2022, ale tento cieľ sa mu podarilo dosiahnuť o dva roky skôr. Mierna švédska zima spôsobila, že tepelná elektráreň spoločnosti Exergi, sídliaca vo východnom Štokholme, nemusela byť vôbec využitá. Elektráreň fungovala od roku 1989 a zásobovala energiou a teplom celé hlavné mesto.

Popularitu uhlia znížil jeho vplyv na zdravie človeka aj väčšie environmentálne povedomie. Taktiež trhové sily navýšili prevádzkové náklady elektrární. To mnohé krajiny odrádza od využívania uhlia. Štatistiky zaznamenané Carbon Trackerom v Spojenom kráľovstve ukázali, že uhoľné elektrárne mali v roku 2017 až 40 % straty. V roku 2019 stálo prevádzkovanie uhoľnej elektrárne o 100 % viac.

Nasledujú ďalšie krajiny vrátane Slovenska

Aj ďalšie krajiny plánujú prispieť k bezuhoľnej budúcnosti. Cieľom Francúzska je zavrieť tepelné elektrárne do konca roka 2022. Slovensko a Portugalsko to chce dosiahnuť do roku 2023; Spojené kráľovstvo do roku 2024; Írsko a Taliansko zas do 2025. „Čiernou ovcou“ Európy ostáva Poľsko. Až 80 % elektriny krajiny je vyrábaných práve z uhlia. Poľsko neplánuje elektrárne odstaviť skôr ako v roku 2050.

K odstávke slovenskej uhoľnej elektrárne v Novákoch by malo dôjsť po skončení dotácií na ťažbu hnedého uhlia. Na Slovensku máme ešte jednu tepelnú elektráreň – vo Vojanoch. Tá spaľuje čierne uhlie, no postupne prechádza na alternatívne palivo – biomasu z drevnej štiepky a ropné produkty.

Elektráreň Nováky - emisie
Emisie elektrárne Nováky. (Foto: techbox.dennikn.sk/SaS)

Generálny riadieľ štokholmskej spoločnosti Exergi - Anders Egelrud dúfa, že toto konanie zníži uhlíkovú stopu krajiny: „Dnes už vieme, že musíme prestať používať všetky fosílne palivá, uhlie musí byť postupne vyradené a nám sa to podarilo o pár rokov skôr, ako bol pôvodný plán.“

Mesto Štokholm bolo 30 až 40 rokov takmer úplne nezávislé, čo sa týka fosílnych palív. Dnes sa snaží urobiť všetko preto, aby svoju zodpovednosť za uhlíkovú stopu napravilo. Zatvorením uhoľnej elektrárne sa jeho emisie CO2 znížia približne o polovicu. Novým cieľom je nahradiť energetický systém tak, aby bol založený na obnoviteľnej a recyklovanej energii.

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Svet