Ekožurnál.sk

V slovenských vojenských lesoch má pribudnúť milión nových stromov

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky chce rozvíjať udržateľný spôsob hospodárenia a zvyšovanie funkcií ekosystémov.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky (VLM) SR v roku 2020 vypestuje zhruba milión sadeníc ihličnanov a bukov, ktoré dohromady vytvoria základ pre budúce generácie vojenských lesov.

Odlesňovanie je jedným z najpálčivejších problémov slovenského životného prostredia. Úbytok lesných porastov pritom nepredstavuje hrozbu len pre ekosystém, ale aj ohrozenie zdravia a majetku ľudí (napr. pri záplavách). S pribúdajúcimi problémami v dôsledku globálnych klimatických zmien sú projekty na výsadbu nových stromov/lesov čoraz dôležitejšie.

Výnimkou nie sú ani slovenské vojenské lesy, ktoré takisto potrebujú udržateľnejší prístup pre zachovanie prírodného bohatstva a biodiverzity. Štátny podnik VLM SR sa z toho dôvodu rozhodol vypestovať v roku 2020 zhruba milión nových sadeníc buka a ihličnanov. V budúcich rokoch má počet sadeníc vzrásť na približne 1,6 milióna kusov ročne.

Aby sa výrazne zvýšila úspešnosť zalesňovania týchto oblastí, štátny podnik sa rozhodol pre tieto projekty používať prevažne sadenice pochádzajúce z produkcie vlastnej lesnej škôlky Jovsa. Ako uviedol generálny riaditeľ VLM SR Ján Jurica: „udržateľné obhospodarovanie lesov je dlhodobý proces spojený s vynakladaním prostriedkov na ich obnovu, pestovanie a ochranu. Na rozdiel od ostatných prírodných zdrojov, ktorých ponuka je vyčerpateľná a ich využitie sa prognózuje na stovky či desiatky rokov, lesníctvo a lesy majú, pri rozumnom a trvalo udržateľnom obhospodarovaní, potenciál poskytovať všetky produkty a služby nepretržite. Drevo preto predstavuje výnimočný a obnoviteľný zdroj suroviny.“

Vojenské lesy majú prispieť k zalesneniu nášho územia

Štátny podnik VLM momentálne pestuje sadenice buka, duba, smreka obyčajného a borovice lesnej. Lesná škôlka Jovsa pritom v roku 2018 prešla veľkou rekonštrukciou. Jej súčasťou sa stal nový zavlažovací systém či nová prevádzková budova. Pre potreby budúceho zalesňovania vojenských lesov sa zväčšila aj produkčná plocha škôlky.

O dôležitosti vyváženého obhospodarovania lesov sa vyjadril aj minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO): „aj toto je spôsob, akým chceme v rámci rezortu obrany prispieť k podpore a zachovaniu prírodného bohatstva Slovenska. Pestovanie vlastných sadeníc a následné zalesňovanie je cestou trvalej udržateľnej starostlivosti o vojenské lesy v prospech ich zachovania pre budúce generácie.“

Vojenské lesy plnia celospoločenskú funkciu. Štátny podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy, s ročnou ťažbou zhruba 300 000 m3 drevnej hmoty. Štátny podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej i poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch slovenskej armády.

Medzi dlhodobé priority podniku patrí rozvíjanie udržateľného spôsobu hospodárenia či zvyšovanie funkcií lesných ekosystémov. Zvyšovanie podielu nových sadeníc vo vojenských lesoch tak má svoje opodstatnenie nielen pre zmierňovanie dôsledkov globálneho otepľovania, ale aj pre ochranu miestnych ekosystémov a biodiverzity.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Veľkosť dažďových pralesov sa naďalej zmenšuje. Zničených je dnes už 34 % ich pôvodnej rozlohy

Róbert Király v téme Svet
1 minúta

Na Slovensku dochádza k úmrtiam kvôli znečistenému ovzdušiu, Európska komisia podáva žalobu

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Existuje súvis medzi klimatickými zmenami a súčasnou pandémiou?

Róbert Király v téme Svet
1 minúta
Viac článkov autora

Prečítajte si tiež v téme Slovensko

Viac článkov v téme

Ekožurnál.sk

Webový portál, kde nájdete aktuálne články o ekológii zo sveta aj zo Slovenska. Prečítajte si, prečo je ekológia dôležitá a ako môžete prispieť k zdraviu našej planéty.

info@ekozurnal.sk