Slovensko môže mať "živšiu krajinu". Podporiť ju môžete jediným podpisom

Slovenskí ochranári vytvorili petíciu "Za živú krajinu", ktorou sa má navrátiť rastlinná aj živočíšna rozmanitosť.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania

Slovensko by mohlo opäť prekvitať rozmanitými druhmi živočíchov a pestrejšími plodinami na hospodárskych poliach. Bojuje o to nová petícia, v ktorej ochranárske organizácie apelujú na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ochrana prírody, biodiverzity, klímy a krajiny má podľa nej byť kľúčovou prioritou pri príprave Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pre roky 2021-2027.

Za petíciou "Za živú krajinu" stoja organizácie ako SOS/Birdlife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ochrana dravcov na Slovensku a iniciatíva My sme les. Organizácie chcú docieliť, aby sa prostredníctvom strategického plánu vrátil do krajiny rozmanitejší život.

Národný strategický plán je dokument, ktorý musí vypracovať každý členský štát EÚ. Vďaka nemu aj naša krajina bude môcť čerpať dotácie z agropolitiky EÚ. Petícia ponúka vláde osem opatrení, podľa ktorých by sa životné podmienky pre zachovanie biodiverzity mohli zlepšiť. Ich zakomponovanie do strategického plánu by vo veľkej miere pomohlo prírode.

Ochranári napríklad navrhujú, aby mala každá farma povinnosť odčleniť 10 % výmery pre biodiverzitu. Znamená to viac plôch zarastených kríkmi, medzami, úhorom a kvetnatými oblasťami. Tieto lokality by nemali mať žiadne chemické úpravy. Cieľom je aj väčšie striedanie plodín na poľnohospodárskych poliach.

nature-sunny-field-sun-97778.jpg
Repkové polia sú síce na pohľad pekné, ale jej dlhodobé pestovanie na jednom mieste zaťažuje pôdu.

Významná je aj snaha o zníženie množstva nebezpečných pesticídov, rovnako aj podpora lokálnych ekofariem. Tieto ciele sú zhodné s novou potravinovou stratégiou EÚ z farmy na stôl, podľa ktorej sa chce do roku 2030 dosiahnuť zníženie používania pesticídov o polovicu.

Problémom sú aj monokultúry, teda opakované pestovanie jednej rastliny na tom istom mieste. Agrorezort pod vedením Jána Mičovského už deklaroval, že v tomto volebnom období chce znížiť veľkosť polí s monokultúrami na maximálne 30 hektárov. Autori petície však požadujú výmer takýchto pôdnych blokov na 20 hektárov. Okrem toho majú byť polia oddelené krajinnými prvkami - biopásmi alebo alejami.

Biodiverzita na Slovensku by mohla byť rozmanitejšia

Kombinácia zlého nastavenia poľnohospodárskej politiky EÚ a jej realizácie na národnej úrovni viedla k tvorbe monokultúr. Na slovensku to viedlo k pestovaniu najmä energetických plodín, ako sú kukurica a repka. Taktiež dochádza k úbytku prírodných prvkov v krajine, čo spôsobuje zhoršenie stavu krajiny a biotopov, a taktiež úbytok vzácnych druhov živočíchov.

Za stratu biologickej diverzity na Slovensku je zodpovedná aj klimatická zmena - napríklad suchá a povodne. Významnú úlohu tiež zohráva intenzifikácia poľnohospodárstva.

Stav biodiverzity najlepšie približuje ochudobnenie populácie vtáctva. Podľa štatistík Európskej komisie počet bežných poľných vtákov klesol od roku 1990 o 34 percent. Niektorí operenci dokonca zo slovenského územia zmizli úplne.

https://www.facebook.com/martinhojsik/photos/podporte-pet%C3%ADciu-za-%C5%BEiv%C3%BA-krajinuv%C5%A1etci-dobre-vieme-ako-nefunguje-na%C5%A1e-po%C4%BEnohospo/690920361764677/

"Nový strategický plán pre Spoločnú poľnohospodársku politiku je príležitosť vrátiť život do krajiny a podporiť farmárov hospodáriacich ohľaduplne k prírode," vysvetľujú autori petície na jej webovom odkaze. Dnes už s petíciou prejavilo súhlas niekoľko tisíc signatárov.

Je teda možné, že sa na naše územie vďaka týmto snahám vráti rozmanitosť živočíchov aj farebnosť slovenských lúk. Podporte aj vy petíciu svojím podpisom a prispejte tak k ochrane prírody.

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko