Ekožurnál.sk

Na Slovensku vznikne päť nových chránených areálov

Nové chránené areály budú mať od júla 2020 lepšiu právnu ochranu.

Róbert Király · 1 minúta čítania

Vláda SR schválila nariadenie, vďaka ktorému u nás pribudne päť nových chránených areálov.

Pôjde o oblasti Vinište, Mostová, Bradlo, Nesvadské piesky a Jurský chlm. Všetky lokality sú zároveň územiami európskeho významu (ÚEV), ktoré boli zaradené do národného zoznamu ÚEV.

Vládne nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2020. Ako uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO): „Je najvyšší čas zabezpečiť plnú právnu ochranu našich najcennejších území a vzácnych biotopov a druhov európskeho i národného významu. Vyhlásením chránených areálov si ministerstvo splní aj požiadavky Európskej komisie.“

O aké chránené areály pôjde?

Chránený areál Vinište v okrese Topoľčany a má výmeru 5,8 hektára. Platí tu 3. stupeň ochrany. Nachádzajú sa tu najmä biotopy európskeho významu, ako napríklad suché a dealpínske travinno-bylinné porasty či porasty borievky obyčajnej.

Chránený areál Bradlo sa nachádza v okrese Revúca. Platí tu 5. stupeň ochrany. Bradlo je jednou z najväčších reprodukčných kolónií lietavca sťahovavého na Slovensku. Areál je zaradený do zoznamu európskych významných podzemných biotopov, kde žijú aj chránené druhy živočíchov.

Chránený areál Nesvadské piesky má rozlohu 35 hektárov a nachádza sa v okrese Komárno. Jeho územie spadá do 2. a 3. stupňa ochrany. Sú tu prítomné vzácne biotopy európskeho významu, ako napríklad travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch. Menované porasty sú extrémne vzácne na celom Slovensku.

Chránený areál Mostová s rozlohou 23,6 hektárov sa takisto rozprestiera v okrese Komárno. Platí tu 3. a 4. stupeň ochrany. V Mostovej môžete navštíviť veľmi vzácne slané lúky a vnútrozemské slaniská.

Chránený areál Jurský chlm má rozlohu 103 hektárov a platí tu 3. stupeň ochrany. Rozprestiera sa v okresoch Nové Zámky a Komárno. Nachádzajú sa tu, podobne ako v Mostovej, veľmi vzácne vnútrozemské slaniská, slané lúky či biotop panónskych travinno-bylinných porastov na spraši.

Slovensko a chránené územia

Na Slovensku už máme celkovo 642 území európskeho významu. Ministerstvo životného prostredia ich postupne vyhlasuje za národné chránené územia. Vyhlásením území európskeho významu za chránené areály sa zabezpečí ich plná právna ochrana, pričom sa určia aj konkrétne ciele ochrany. Jedinečná slovenská príroda tak postupne získava pozornosť, akú si zaslúži.

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Veľkosť dažďových pralesov sa naďalej zmenšuje. Zničených je dnes už 34 % ich pôvodnej rozlohy

Róbert Király v téme Svet
1 minúta

Na Slovensku dochádza k úmrtiam kvôli znečistenému ovzdušiu, Európska komisia podáva žalobu

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Existuje súvis medzi klimatickými zmenami a súčasnou pandémiou?

Róbert Király v téme Svet
1 minúta
Viac článkov autora

Prečítajte si tiež v téme Slovensko

Viac článkov v téme

Ekožurnál.sk

Webový portál, kde nájdete aktuálne články o ekológii zo sveta aj zo Slovenska. Prečítajte si, prečo je ekológia dôležitá a ako môžete prispieť k zdraviu našej planéty.

info@ekozurnal.sk