Ekožurnál.sk

Na Záhorie sa vrátil vzácny včelárik zlatý, známy ako „slovenský papagáj“

Populácia včelárikov sa na Slovensku preriedila, dnes sa vďaka zásahu organizácií vracajú na Záhorie.

Róbert Király · 1 minúta čítania
Foto: Isiwal/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0

Podmienky pre návrat včelárika zlatého (Merops apiaster) spoločne pripravili Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ), nadácia Green Foundation a Štátna ochrana prírody SR. Ich projekt sa zameriaval predovšetkým na úpravu pieskovcovej steny, ktorú tento vták používa na hniezdenie.

Pieskovcová stena bola značne poškodená zosuvom pôdy a náletovou vegetáciou. V takom stave by ju včelárik nemohol efektívne využívať, čím by sa ohrozil jeho prípadný návrat. Vďaka činnosti spomenutých organizácií však už môžeme sledovať hniezdenie kolónie tohto operenca. Na Slovensku sa včeláriky zdržia zhruba do konca septembra. Potom už odletia na zimu do teplejších oblastí.

Ohrozený včelárik

Včelárika zlatého môžeme zaradiť k veľmi nápadným druhom vtákov. V prírode je prakticky neprehliadnuteľný. Jeho sfarbenie je veľmi pestré a pripomína farby tropických papagájov. Niet teda divu, že si menej znalí pozorovatelia myslia, že uletel z klietky nejakého chovateľa. Zaujímavosťou je, že sa v celej Európe vyskytuje len tento druh.

vcelarik
Pestrý včelárik pripomína tropické druhy. Foto: El Golli Mohamed - Own work, CC BY-SA 4.0

V posledných rokoch ale dochádza kvôli ľudskej činnosti k výrazným poklesom včelárikových kolónií. Je to spôsobené napríklad ničením hniezd či nedostatkom potravy. Nakoľko sa včelárik živí lietajúcim hmyzom, plošná aplikácia pesticídov a pestovanie monokultúr mu spôsobuje ťažkosti pri hľadaní potravy. Navyše, na miestach hniezdenia sú často skládky, motokrosové dráhy a boli zaznamenané aj hniezdenia v základoch stavieb či kopách stavebných materiálov. Včeláriky bývajú aj priamo prenasledované upchávaním hniezdnych nôr či zabíjaním vtákov kvôli nesprávnemu pochopeniu správania druhu.

Ako uvádza predseda BROZ-u Tomáš Kušík: „Ak chceme zachovať a podporiť vzácne druhy a biodiverzitu v našom okolí, musíme sa tiež snažiť o zmiernenie používania pesticídov na poľnohospodárskych plochách, podporu tradičného hospodárenia na lúkach a pasienkoch, ale aj o obnovu alebo zachovanie prirodzenej dynamiky našich riek.“

Včelárik zlatý patrí medzi dôležitú súčasť biodiverzity. Jeho prípadná strata by znamenala ďalšiu bolestivú ranu pre náš ekosystém. Preto sa (nielen) pri návšteve Záhoria správajme zodpovedne voči prírode, aby sme neohrozili už tak zraniteľnú populáciu nášho „slovenského papagája.“

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Veľkosť dažďových pralesov sa naďalej zmenšuje. Zničených je dnes už 34 % ich pôvodnej rozlohy

Róbert Király v téme Svet
1 minúta

Na Slovensku dochádza k úmrtiam kvôli znečistenému ovzdušiu, Európska komisia podáva žalobu

Róbert Király v téme Slovensko
2 minúty

Existuje súvis medzi klimatickými zmenami a súčasnou pandémiou?

Róbert Király v téme Svet
1 minúta
Viac článkov autora

Prečítajte si tiež v téme Slovensko

Viac článkov v téme

Ekožurnál.sk

Webový portál, kde nájdete aktuálne články o ekológii zo sveta aj zo Slovenska. Prečítajte si, prečo je ekológia dôležitá a ako môžete prispieť k zdraviu našej planéty.

info@ekozurnal.sk