Dominika Grošková

Zakladateľka portálu Ekožurnál.sk, vyštudovaná mediálnička. Týmto webovým portálom chce čitateľom priblížiť súčasné problémy týkajúce sa života na našej planéte. Ide predsa o domov nás všetkých. A aj keď nie je 100 % zero waste (lebo to je málokto), vie, že aj malými krokmi sa dajú dosiahnuť veľké veci.

TS: Ako presvedčiť Slovákov, aby nehádzali odpad na zem? Slovenskí výskumníci hľadajú riešenie

Mnohí Slováci sa nevedia zbaviť nepríjemného zvyku – odhadzovania odpadu do okolia. Organizácia ENVI – PAK sa v pilotnom projekte snaží zistiť, akými behaviorálnymi technikami možno ľudí motivovať k zmene správania.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Stredozemné more sa otepľuje najrýchlejšie na svete. Život v ňom sa stráca, varuje WWF

Obľúbená turistická oblasť sa kvôli klimatickým zmenám pretvára na nepoznanie. V Stredozemnom mori ubúdajú živočíchy aj koraly.

Dominika Grošková v téme Svet
3 minúty

Deväťdesiat bariér v pohraničnej oblasti Čiech, Slovenska a Poľska bráni zvieratám bezpečne putovať krajinou

Organizácia WWF Slovensko informovala o mapovaní bariér, ktoré bránia veľkým šelmám v bezpečnej migrácii. Zvieratá majú sťažené putovanie kvôli mnohým cestám a zástavbám.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Martina Kamenská: Našim cieľom je ukončiť klietkový chov sliepok na Slovensku raz a navždy

Združenie Humánny pokrok spustilo petíciu „Zákaz klietok“, ktorou sa má dosiahnuť zákaz klietkového chovu sliepok. Koordinátorky kampane Martiny Kamenskej sme sa pýtali, prečo je nevyhnutné ich chov zmeniť.

Dominika Grošková v téme Rozhovory
3 minúty

Správa WWF: Európa má potenciál oslobodiť 50 tisíc kilometrov riek

V Európe sa nachádza množstvo prehradení, ktorých odstránením by sa zlepšila biodiverzita a zdravie riek. Slovenské rieky sú na tom podľa monitoringu rovnako.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Tento týždeň začína Fashion Revolution 2021. Vyzýva nás, aby sme opravovali svoje oblečenie

Aj tento rok sa môžete na fast fashion značky obrátiť s otázkou, kto vyrobil vaše oblečenie.

Dominika Grošková v téme Svet
3 minúty

Súčasné obmedzenie leteckej dopravy ukazuje, že naše ovzdušie dokážeme zachrániť

Kvôli pandémii COVID sa znížila frekvencia letov. Návrat do pre-covidového obdobia bude znamenať opätovné znečistenie ovzdušia. Taktiež sa ľudia žijúci blízko letísk budú musieť opäť vysporiadať s hlukom motorov.

Dominika Grošková v téme Svet
2 minúty

Čo sa deje s Chemko Strážske? Ako postupujú orgány pri odstraňovaní škodlivých PCB látok?

V januári 2020 bola v lokalite Chemko Strážske vyhlásená mimoriadna situácia. Riešenie environmentálnych záťaží síce prebieha, ale má veľmi pomalý posun.

Dominika Grošková v téme Slovensko
4 minúty

Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. WWF Slovensko a Lesy SR sa podieľajú na hľadaní riešení ich obhospodarovania

Zachovanie lesov pre nás znamená otázku života. WWF Slovensko, Lesy SR a päť ďalších krajín Európy preto spúšťa projekt klimaticky vhodného lesného hospodárenia v strednej a východnej Európe.

Dominika Grošková v téme Slovensko
3 minúty

Na Orave dobre, na Orave zdravo... najväčší oravský mýtus

Občianske združenie Misia mladých upozorňuje na alarmujúci stav ovzdušia na Orave. Problémom je nesprávne vykurovanie tuhými palivami, ako aj spaľovanie rôzneho odpadu.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty

WWF s partnermi spúšťa súťaž pre deti a mládež: Viete, ako a prečo pomôcť zvieratám putovať krajinou?

Formou interaktívnej videosúťaže sa deti a mladí ľudia lepšie zoznámia s prepojenosťou elementov v prírode.

Dominika Grošková v téme
2 minúty

Ochranárske organizácie žiadajú ministra Jána Budaja o stanovisko k výstavbe kanála Dunaj - Odra - Labe

Výstavba kanála by mohla mať negatívny dopad na životné prostredie, a to predovšetkým na vodné systémy a život vodných organizmov.

Dominika Grošková v téme Slovensko
2 minúty