WWF s partnermi spúšťa súťaž pre deti a mládež: Viete, ako a prečo pomôcť zvieratám putovať krajinou?

Formou interaktívnej videosúťaže sa deti a mladí ľudia lepšie zoznámia s prepojenosťou elementov v prírode.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania
Foto: WWF Slovensko

V rámci projektu ConnncetGREEN vznikla interaktívna aktivita pre deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

Projekt ConnectGREEN sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja. Biokoridory sú také úseky krajiny, ktoré umožňujú zvieratám migrovať medzi jednotlivými biocentrami. Ide o významnú zložku ekologickej stability. Aktivita v podobe videosúťaže má za cieľ podnietiť deti a mládež k tomu, aby sa prostredníctvom tvorby videa dozvedeli viac o potrebe prepojenosti v krajine. 

Čo je to vlastne ekologická konektivita?

„Tak, ako sa my ľudia potrebujeme pri vykonávaní svojich aktivít slobodne pohybovať, takisto to potrebujú aj voľne žijúce živočíchy. Všetky druhy živočíchov sa pohybujú na rôzne vzdialenosti, aby prežili - od krátkych trás, aké robia napr. obojživelníky, cez stredne dlhé trasy, podnikané napr. líškami, až po dlhé presuny, ktoré každoročne podnikajú vtáky alebo veľké šelmy v regióne. Udržiavanie ich migračných trás bez prekážok je nevyhnutné pre ich prežitie v prírode,“ vysvetľuje organizácia WWF Slovensko vo svojej tlačovej správe.

Ako vieme pomôcť zvieratám prekonať prekážky pri migrácii?

Problémom je, že pre naše cestovné a životné potreby staviame prekážky, ktoré bránia zvieratám v dosiahnutí ich cieľov. Zvieratá musia prekonať rôzne cesty, železnice, ploty, stavby, domy či priemyselné areály. Našťastie existujú východiská: najjednoduchším riešením je, samozrejme, zachovanie migračných trás zvierat tak, aby ich cesta z bodu A do bodu B zostala voľná a priechodná. 

Ak to nie je možné, musíme zvieratám pomôcť prekonať prekážky, ktoré sme im postavili do cesty, napríklad budovaním tunelov popod alebo, naopak, zelených mostov ponad cesty.

connectgreen_videosutaz_plagat_final.jpg
Informačný plagát. Foto: WWF Slovensko

Mladých vyzývajú na vytvorenie vlastných riešení

WWF a ďalší iniciátori súťaže vyzývajú najmä žiakov, študentov a mladých do 26 rokov, aby vytvorili krátke video o voľne žijúcich živočíchoch. Nezáleží, či budú pochádzať z lesa, spoza nášho domu alebo z polí. 

„Ukážte, ako im ukrajujeme z ich pôvodnej krajiny a staviame im do cesty rôzne prekážky - domy, cesty, ploty. Skúste sa zamyslieť, ako im môžeme my ľudia pomôcť,“ apeluje WWF. 

Najlepšie projekty budú odmenené a jeden z účastníkov tiež dostane možnosť zúčastniť sa v septembri konferencie „Karpatskej sústavy chránených území“ v maďarskom Visegráde. Vybraný účastník bude môcť prezentovať svoje video a stretnúť sa s ďalšími odborníkmi, ktorí sa snažia o zachovanie a obnovu prepojenosti krajiny v Karpatoch.

Ďalšie informácie o videosúťaži, ako aj presné podmienky, nájdete na webe WWF Slovensko

Zdroj: Tlačová správa WWF Slovensko

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články