Ivana Kováčiková

Udržateľný životný štýl som si zamilovala. Z mäsožravca a človeka, ktorý príliš nedbá o prostredie, v ktorom žije, sa postupne stal človek, ktorý sa stravuje rastlinne a venuje sa aktivizmu za životné prostredie a práva zvierat. Moja transformácia naďalej pokračuje, užívam si ju, a preto túžim zdieľať svoje skúsenosti prostredníctvom písania článkov. Zmena môže byť náročná, no verím, že udržateľné žitie a ochrana životného prostredia nás zbližuje s prírodou, a tým nás obohacuje.