Ekožurnál.sk

Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. WWF Slovensko a Lesy SR sa podieľajú na hľadaní riešení ich obhospodarovania

Zachovanie lesov pre nás znamená otázku života. WWF Slovensko, Lesy SR a päť ďalších krajín Európy preto spúšťa projekt klimaticky vhodného lesného hospodárenia v strednej a východnej Európe.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania

Lesy po celom svete predstavujú dôležitý prírodný zdroj aj veľkú zásobáreň uhlíka. Ich význam sa podľa ochranárskych organizácií ešte zvýši. Dôvodom nie je len rastúci dopyt po dreve, ale aj zvyšovanie povedomia o význame ekosystémových služieb, ktorými nám stromy prispievajú k zdraviu a kvalite života. Schopnosť lesov poskytovať nám surovinu, ako aj dôležité úlohy v ekosystéme, ohrozuje klimatická zmena. Upozorňuje na to organizácia WWF Slovensko v súvislosti s novým projektom CLIMAFORCEELIFE.

Cieľom tohto projektu je odskúšať a rozšíriť inovatívne metódy obhospodarovania lesov, ktoré by viedli k ich odolnosti voči klimatickej zmene.

Lesy strednej a východnej Európy sú na križovatke. Lesné systémy, ktoré sa vytvorili za posledných 300 rokov plánovanými lesohospodárskymi postupmi sa pravdepodobne budú meniť. Niekoľko vedeckých štúdií predpovedá posun lesných vegetačných pásiem, určených klimatickými podmienkami priaznivými pre pestovanie hlavných hospodárskych druhov drevín, ako sú duby, buky, smreky a ďalšie.

Predpokladá sa, že počas nasledujúcich 50-tich rokov už niektoré zo súčasných zalesnených oblastí nebudú vhodné na pestovanie lesa. Zachovanie akýchkoľvek drevín sa tam bude považovať za úspech, uvádza sa v tlačovej správe WWF Slovensko.

Zatiaľ nevieme, do akej miery sa dokážu pôvodné dreviny prispôsobiť zmeneným prírodným podmienkam. Skúsenosti však naznačujú, že najživotaschopnejšie jedince pôvodných druhov schopné prispôsobiť sa meniacej sa klíme zrejme poskytnú najlepší genetický materiál pre budúce lesy.

Na projekte spolupracujú WWF Slovensko a Lesy SR

“Lesy sú kľúčovým riešením ako zabrzdiť klimatickú zmenu a zmierniť jej dopady na celú planétu aj ľudskú spoločnosť. Zachovanie lesov je preto otázkou života. Lesy sú však prebiehajúcou klimatickou zmenou ohrozené. Aby mohli ďalej plniť svoje nenahraditeľné funkcie, musíme im pomôcť a prispôsobiť spôsoby ako v nich hospodárime. Iba tak sa môžeme spoľahnúť na to, že budeme môcť ďalej využívať drevo, čistú vodu, kyslík a ďalšie produkty a služby, ktoré považujeme teraz za samozrejmé. V tom sme našli s lesníkmi spoločnú reč a preto spoločne hľadáme riešenia”, uviedol Milan Janák z WWF Slovensko.

„Klimaticky inteligentné lesnícke opatrenia na Slovensku sa budú vykonávať na 2 OZ projektového partnera štátneho podniku LESY Slovenskej republiky – Šaštín a Smolenice (západné Slovensko). Plánuje sa realizácia postupnej premeny týchto lesných porastov na celkovej ploche 55 ha na stabilnejšie a druhovo rozmanitejšie lesy uplatnením rôznych manažmentových spôsobov, výsadbou alternatívnych pôvodných druhov drevín, podporou prirodzenej obnovy porastov a ochranou sadeníc. Minimálna celková plocha, na ktorej sa budú na Slovensku uplatňovať klimaticky inteligentné lesnícke opatrenia, je 793 ha. Verím, že aj aj toto je dôkazom toho, že lesníci s ochranármi vedia spolupracovať,“ hovorí za LESY SR generálny riaditeľ Tomáš Čuka.

Čo je CLIMAFORCEELIFE?

Ide o projekt klimaticky vhodného lesného hospodárenia v strednej a východnej Európe, financovaný v rámci programu Európskej únie LIFE. Aktivity začali už v septembri 2020 a projekt potrvá sedem rokov. Na projekte spolupracujú partneri zo štátneho i akademického sektora, mimovládne organizácie aj súkromní vlastníci lesa, a to z piatich krajín strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Na Slovensku sú partnermi projektu WWF Slovensko a Lesy SR, š. p.

Prečítajte si aj: WWF s partnermi spúšťa súťaž pre deti a mládež: Viete, ako a prečo pomôcť zvieratám putovať krajinou?

Cieľom projektu je prehodnotiť súčasné modely obhospodarovania lesov, ktoré sa využívajú v strednej a východnej Európe z pohľadu klimatickej zmeny. Otestuje sa zavedenie inovatívnych opatrení obhospodarovania lesov. Pôjde o rôzne druhy selektívnej ťažby a maloplošných clonných rubov namiesto holorubov, pokročilé prebierkové metódy, pomiestna príprava pôdy namiesto veľkoplošnej, malé vodozádržné opatrenia, ako aj premena lesných porastov s nevhodným drevinovým zložením na porasty tvorené pôvodnými a vhodnejšími drevinami a podpora prirodzeného zmladenia.

Jednotlivé opatrenia sa budú realizovať v pilotných lokalitách v Bulharsku a na Slovensku, kde sa vyhodnotí ich efektívnosť z pohľadu ekonomiky i vplyvu na životné prostredie. Výsledky sa porovnajú s konvenčnými metódami lesného hospodárstva.

Projektoví partneri budú podporovať začlenenie inovatívnych lesníckych opatrení do programov starostlivosti o lesy, ako aj do programových dokumentov na národnej a regionálnej úrovni, napr. programových dokumentov pre fondy EÚ.

Zdroj: Tlačová správa WWF Slovensko

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články

Martina Kamenská: Našim cieľom je ukončiť klietkový chov sliepok na Slovensku raz a navždy

Dominika Grošková v téme
2 minúty

Tento týždeň začína Fashion Revolution 2021. Vyzýva nás, aby sme opravovali svoje oblečenie

Dominika Grošková v téme Svet
2 minúty

Súčasné obmedzenie leteckej dopravy ukazuje, že naše ovzdušie dokážeme zachrániť

Dominika Grošková v téme Svet
2 minúty
Viac článkov autora

Prečítajte si tiež v téme Slovensko

Viac článkov v téme

Ekožurnál.sk

Webový portál, kde nájdete aktuálne články o ekológii zo sveta aj zo Slovenska. Prečítajte si, prečo je ekológia dôležitá a ako môžete prispieť k zdraviu našej planéty.

info@ekozurnal.sk