Ekožurnál.sk

Ako správne separovať odpad? Ponúkame vám jednoduchú pomôcku

Farebných kontajnerov máme zopár, označení na obaloch je však mnoho. Ako sa teda vyznať v separovaní odpadu?

Ivana Kováčiková · 2 minúty čítania

Mnohí z nás sú zo separovania dodnes zmätení. Základné rozdelenie na farebné kontajnery sa zdá byť jasné a jednoduché. Niektorý odpad je však svojím zložením natoľko mätúci, že si nie sme istí, do ktorého kontajnera ho vyhodiť. Tieto momenty môžu spôsobiť stratu motivácie do separovania. Preto vám prinášame pomôcku, ktorá vám triedenie odpadu zjednoduší.

Prečo je vlastne separovanie odpadu nevyhnutnosťou? Väčšina komunálneho odpadu (73%) končí na skládkach, a teda dlhodobo škodí životnému prostrediu. Triedením odpadu tak podporujeme recykláciu a jeho opätovné využitie, namiesto hádzania všetkého na jednu hromadu.

skládka.jpg
Foto: Hospodářské noviny

Pri triedení odpadu nezabúdame, že v každej obci nenájdeme všetky typy kontajnerov. Preto je dôležité najprv zistiť, ako funguje separovanie vo vašej obci. Informácie o separovaní a zberných dvoroch sa nachádzajú na webstránkach. Pomôcť si môžeme aj označeniami na obaloch a kontajneroch.

Zelený kontajner (sklo)

Patria sem: nevratné sklenené fľaše, poháre, menšie tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy

Nepatrí sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla, väčšie tabuľové sklo z okien a dverí (patrí do zberného dvora), plexisklo, žiarovky a žiarivky, neónové trubice, sklo z ortuťových teplomerov, znečistené fľaše a obaly

Žltý kontajner (plast)

Patria sem: stlačené PET fľaše, fólie, plastové tašky, mikroténové vrecká, polystyrén, obaly z kozmetických produktov a čistiacich prostriedkov, tetrapak (ak sa v obci nevyskytuje oranžový kontajner)

Nepatria sem: plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, plastové šnúry, káble, pneumatiky, linoleum, žuvačky, obaly z nebezpečných látok, ako sú motorový olej alebo farba

Modrý kontajner (papier)

Patria sem: noviny, časopisy, lepenka, kancelársky papier, letáky, kartón, papierové tašky, obálky, plagáty, suché a čisté papierové obaly, stlačené krabice

Nepatrí sem: znečistený papier, voskovaný papier, hygienické potreby, tetrapak, alobal, obaly od džúsu alebo mlieka, väzbové obaly z kníh, rolky od WC papiera, termopapier (pokladničný blok), obaly od vajec

Oranžový kontajner (tetrapak)

Patria sem: viacvrstvové kombinované materiály, stlačené čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a nápojov

Nepatrí sem: polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zvyškami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácnosti

značky.png
Zdroj: 480.sk

Červený kontajner (kov)

Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, konzervy od paštét, viečka od jogurtov, viečka zo zaváraninových pohárov

Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené kovy, kovové obaly od farieb, lepidiel a chemikálií, obaly od zubných pást

Čierny kontajner (komunál)

Patrí sem: komunálny odpad, ktorý sa ďalej netriedi

Nepatria sem: stavebné materiály, bioodpad, nebezpečný odpad

Bioodpad

Patrí sem: bioodpad rastlinného pôvodu, rozdrvené kôstky a orechové škrupiny, vajíčkové škrupiny, bylinky, kvety, zrná, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, piliny a hobliny, šupky, kávové a čajové zvyšky, záhradný odpad

Nepatrí sem: mäso a salámy, kosti, zvyšky varených jedál, koláče, pečivo, chemikálie, lieky, farby, oleje, batérie, prach a smeti z vysávača, vlasy, výkaly zvierat

Prečítajte si aj: Slováci od 1. januára triedia bioodpad. Výnimku majú Košice a Bratislava

Špecifický odpad

Určité druhy odpadu sú natoľko špecifické, že ich nie je vhodné triediť bežným spôsobom. Napríklad použitý kuchynský olej zlievame do jednej čistej nádoby a odnesieme do čerpacej stanice Slovnaft alebo do Kauflandu. Tieto spoločnosti ho vedia ďalej zužitkovať.

Použité baterky sa zas zbierajú v elektroobchodoch alebo v niektorých supermarketoch. Ďalší elektroodpad sa odnáša na zberný dvor alebo späť do obchodu. Lieky po dátume spotreby (ako aj nepoužité) sa zbierajú v lekárni. Pokiaľ si nie sme istí v prípade kombinovaného materiálu, separujeme podľa toho, ktorý prevažuje, prípadne si overíme, či pre daný odpad existuje zberný dvor.

Občas môže byť separovanie namáhavou a zdĺhavou činnosťou, preto odporúčame zredukovať svoj odpad na minimum. Môže to znieť ako náročnejšia alternatíva, no všetko je o návykoch. V konečnom dôsledku zistíme, čo je pre planétu aj pre nás skutočne prínosné.

Zdroje: FCC Environment, Triedime.sk, Kombo.sk, Zemito.sk, Naturpack

Ivana Kováčiková napísala ďalšie zaujímavé články

Ekologické katastrofy ako dielo ľudstva: Priniesli vážne dôsledky, ktoré si človek spôsobil sám

Ivana Kováčiková v téme Svet
2 minúty

Bezobalových obchodov na Slovensku pribúda. Poznáte ich výhody?

Ivana Kováčiková v téme Udržateľný život
2 minúty

Praktické a jednoduché tipy: Čo všetko si môžete vyrobiť doma?

Ivana Kováčiková v téme Udržateľný život
2 minúty
Viac článkov autora

Prečítajte si tiež v téme Udržateľný život

Viac článkov v téme

Ekožurnál.sk

Webový portál, kde nájdete aktuálne články o ekológii zo sveta aj zo Slovenska. Prečítajte si, prečo je ekológia dôležitá a ako môžete prispieť k zdraviu našej planéty.

info@ekozurnal.sk